nabilussalam

Just another WordPress.com site

Syair Mengenai Tuntunan Akhlak dan Budi

‎“`Syair Mengenai Tuntunan Akhlak dan Budi“`
Oleh : Drs.H.Bambang Sucipto Bin Jahjo Wasito

Teringat beberapa puluh tahun yang lalu ketika masih sekolah di Madrasah Diniyah. Ada syair mengenai tuntunan bagi anak-anak mengenai adab dan akhlak yang harus selalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun syair-syair ini mengandung kata-kata yang sederhana, namun syarat akan makna. Berikut ini adalah syair tersebut (dalam bahasa Arab dan Jawa)

1-Sholaatullahi ma lahat kawakib
Alaa ahmad khoiri man rokiba najaib.

2-Iki syiir kanggo bocah lanang wadon
Nebihaken tingkah laku ingkang awon

3-Sarto nerangake budi kang prayogo
Kanggo dalan podho mlebu ing suwargo

4-Bocah iku wiwit umur pitung tahun
Kudu ajar toto keben ora getun

5-Kudu tresno ring ibune kang ngrumati
Awit cilik marang bopo sing gemati

6-Ibu bopo rewangono lamun repot
Ojo koyo wong gemagus ingkang wangkot

7-Lamun ibu bopo prentah inggal tandang
Ojo bantah ojo sengul ojo mampang

8-Andhab asor ing wong tuwo najan liyo
Tetepono ojo koyo rojokoyo

9-Gunem alus alon lirih ingkang terang
Ojo kasar ojo misuh koyo bujang

10-Yen wong tuwo lenggah ngisor siro ojo
Pisan lungguh duwur koyo jamak jujo

11-Yen wong tuwo sare ojo geger guyon
Lamun siro nuju moco ingkang alon

12-Lamun siro liwat ing ngarepe
Kudu nyuwun amit sarto depe depe

13-Lamun ibu bopo duko becik meneng
Ojo melu padu ugo ojo nggreneng

Bab Ambagi Wektu

14-Dadi bocah kudu ajar bagi Zaman
Ojo pijer dolan nganti lali mangan

15-Len wayahe sholat ojo nunggu prentah
Inggal tandang cekat ceket ojo wegah

16-Wayah ngaji wayah sekolah sinau
Kabeh mau gathekake klawan tuhu

17-Kenthong subuh inggal tangi nuli adus
Wudhu nuli sholat khusyuk ingkang bagus

18-Rampung sholat tandang gawe opo bae
Kang prayoga koyo nyaponi omahe

19-Lamun ora iyo moco moco Qur’an
Najan namung sitik dadio wiridan

20-Budal ngaji awan bengi podho wae
Toto kromo lan adabe podo bae

Bab Ing pamulangan

21-Lamun arep budal menyang pamulangan
Toto toto ingkang rajin kang resikan

22-Nuli pamit ibu bopo kanthi salam
Jawab ibu bopo alaikum salam

23-Disangoni akeh tithik kudu trimo
Supoyo ing tembe dadi wong utomo

24-Ono pamulangan kudu tansah gathi
Nompo ilmu pamulangan ilmu kang wigati

25-Ono kelas ojo ngantuk ojo guyon
Wayah ngaso keno ojo nemen guyon

26-Karo konco ojo bengis ojo judas
Mundak diwadani konco ora waras

Mulih saking Pamulangan

27-Bubar saking pamulang inggal mulih
Ojo mumpar mampir dolan selak ngelih

28-Tekan ngomah nuli salin sandangane
Kudu pernah rajin rapi aturane

Ono ing ngomah

28-Karo dulur konco ingkang rukun bagus
Ojo koyo kucing belang rebut tikus

29-Dadi tuwo kudu weruh ing sepuhe
Dadi enom kudu rumongso bocahe

30-Lamun bopo alim pangkat sugih joyo
Ojo siro kumalungkung ing wong liyo

31-Pangkat gampang minggat sugih gampang mulih
Alam iku gampang owah molah malih

32-Arikolo siro madhep ing wong liyo
Kudu ajer ojo mrengut koyo boyo

Karo Guru

33-Marang guru kudu tuhu lan ngabekti
Sekabehe printah bagus dituruti

34-Piwulange ngertenono kanthi ngudi
Nasihate tetepono ingkang merdi

35-Larangane tebihono kanthi yekti
Supoyo ing tembe sira dadi mukti

Ono Tamu

36-Tatkalane ibu bopo tompo tamu
Ojo biyayakan tingkah polahamu.

37-Ojo nyuwun duwit wedhang lan panganan
Rewel beko koyo ora tau mangan

38-Lamun banget butuh kudu sabar dhisik
Nganti tamu mundur dadi siro becik

39-Arikolo podho ubaran tamune
Ojo nuli rerebutan turahane

40-Koyo keting rerebutan najis tibo
Gawe malu lamun deleng wong jobo

41-Kejobo yen bopo dhawuh he anakku
Iku turahe wong ngalim kiyai-ku

42-Bagi sakdulurmu keben kabeh
Ketularan Alim, sugih bondho akeh

43-Niat iro nuprih berkahe wong mulyo
Ora niat rebut turahe wong liyo

Sikap lan lagak

44-Anak islam iku mongso kudu awas.
Ojo nganthi leno mangko mundak tiwas

45-Luru ngelmu iku perlu nanging budi
Adab islam kudu tansah dipersudi

46-Akeh bocah pinter nanging ora bagus
Budhi pekertine sebab do gembagus

47-Ring wong tuwo gak ngerteni gak ngajeni
Sajak pinter dewe longko kang madhani

48-Jare iku caranipun sak puniko
Ora ngono dudu intelek merdeko

49-Ngagem blangkon serban sarung dadi gujeng
Jare ora kebangsaan ingkang majeng

50-Sawang iku pengeran Diponegoro
Imam bonjol Teuku Umar kang kuncoro

51-Kabeh podho belo bongso lang negoro
Podho ngagem destar pantes yen perwiro

52-Nggujeng serban sasat nggujeng Imam bonjol
Sak kancane he anakku ojo tolol

53-Timbang gundhul opo ora luwih bagus
Ngagem tutup sirah koyo raden bagus

54-Kolo-kolo pamer rambut sak karepmu
Nanging kudu eling papan sesrawungmu

55-kumpul mudho bedo karo pul Kyai-ne
Nuju sholat gak podho mlancong nujune

56-Ora nuli mlancong gudhul sholat gundhul
Sowan moro tuwo gundhul nguyuh gundhul

Cita-cita luhur.

57-Anak Islam kudu cita-cita luhur
Keben ndonya akherate biso makmur

58-Cukup ngelmu ngumume lan agamane
Cukup donya kanthi bekti pangerane

59-Biso mimpin sakdulure lan bangsane
Tumuju ring raharjo lan kamulyane

60-Iku kabeh ora gampang laksanane
Lamun ora kawit cilik ta-citane

61-Cita-cita kudu dikanthi gumregut
Ngudhi ngelmu sarto pakerti kang patut

62-Kito iki bakal tininggal wong tuwo
Ora keno ora kito mesthi nuwo.

63-Lamun kito podho ketekan sejane
Ora liwat siro kabeh pemimpine

64-Negaramu butuh menteri butuh mufti
Butuh kadi, patih, setten lan bupati

65-Butuh dokter, butuh Mister ingkang pinter
Ngelmu agama kang nuntun laku bener

66-Butuh guru lan Kyai kang linangkung
Melu ngatur negarane ora ketung

67-Iku kabeh sopo maneh kang ngayai
Lamun ora anak kito kang nyaguhi

68-Kejobo yen siro kabeh ridho mbuntut
Selawase angon wedhus nyekel pecut

69-Siro ridho gocek cikar selamine
Kapir iro mentul-mentul lungguhane.

70-Ora nyelo angon wedhus numpak cikar
Asal cita-cita ngelmu iso nenggar.

71-Nabi kito kolo timur pangon mendho
Ing tembene pangon jalmo kang sembodo

72-Abu bakar sidik iku bakul masar
Nanging noto masyarakat ora sasar

73-Ali abu tolib bakul kayu bakar
Nanging tangkas yen dadi paglima besar

74-Wahid Hasyim santri pondok gak sekolah
Dadi mentri karo liyane gak kalah

75-Kabeh mau gumantung ing sejo luhur
Kanthi ngudi ngelmu sarto laku jujur

77-Tekan kene pungkasane Syi’ir iki
Larikane wolu limo kurang siji

78-Mugo-mugo sejo kitho sinembadan
Dening Allah ingkang nurunake udan

79-Pinaringan taufiq sarto hidayah
Donya akhirate sehat lan ngafiyah

80-Amin-amin-amin-amin-amin-amin
Falhamdu lil-ilaahi robil alamiin

2 Komentar »

Syi’ir وازهدوا ذا فقد علاقة قلبكا بالمال لافقد له تك اعقلا

A.  Pendahuluan

Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin, segala puji hanyalah milik  Allah semata. Dial ah Al-Mun’im, Dzat yang telah, akan dan senantiasa  menganugerahkan kenikmatan iman dan islam kepada kita sebagai kenikmatan yang paling berharga, yang tidak bisa ditukar dengan zamrud khatulistiwa. Hanya dengan ma’unah hidayah Allah (Fabini’matin minallaahi linta lahum) semata kita ditakdirkan untuk mencicipi apa yang disebut sebagai halaawatul iman atau manisnya iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa kita kumandangkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam ,manusia super power terdepan di dalam akhlak dan budi pekertinya, seorang manusia luar biasa yang pernah terlahirkan di bumi ini, nothing else. Dengan risalah berupa Al-Qur’an dan Hadits yang dibawa Nabi Muhammad kita dapat terselamatkan dari jalan kesesatan menuju jalan yang lurus,  jalan yang diridloi Allah, raadliyatan mardliyyah.

Mengawali paper ini, marilah kita tengok ayat yang tertera di dalam Al-Qur’an sebagai berikut

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

[186] Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

Ayat di atas mengingatkan kita bahwa manusia senantiasa diliputi oleh kecintaannya kepada dunia, baik itu wanita, harta, keluarga, maupun tahta. Cinta yang berlebihan yang dilandasi dengan syahwat atau hawa nafsu tanpa dilandasi dengan semangat cinta kepada Allah melalui wasilah cinta kepada makhluk-makhluknya akan membahayakan manusia itu sendiri. Karena itulah kecintaan kepada semua makhluk Allah harus dilandasi dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah tidak dapat dikalahkan atau dinomorduakan. Kecintaan kita kepada Allah haruslah ditempatkan di nomor wahid.

Karena itu, di dalam ilmu tashawwuf manusia diperintahkan untuk berzuhud, mencintai Allah di atas segalanya.

Salah satu pesan yang teramat mendalam mengengenai anjuran untuk berzuhud ada di dalam sebuah sya’ir yang termaktub di dalam kitab Kifayatul Atqiya’ sebagai berikut:

وازهدوا ذا فقد علاقة قلبكا  بالمال لافقد له تك اعقلا

 Para pembaca yang budiman, untuk melengkapi ulasan syiir di atas, selanjutnya di dalam makalah ini perlu diuraikan tentang definisi zuhud baik secara etimologi maupun terminology yang dinukil dari berbagai pendapat para ulama mutashawwifiin (ahli tashawwuf), dan dijelaskan pula dalil naqli yang berkenaan dengan perintah zuhud dan fadlilah zuhud.

B.       Pembahasan

Definisi Zuhud

Secara etimologi, di dalam kitab Kifayatul Athqiya yang dikarang oleh Sayid Abi Bakar Al-Ma’ruf bi As-Sayid Bakar Al-Makkiy disebutkan bahwa الزهد خلاف الرغبة   yang berarti zuhud adalah lawan dari cinta.

Lebih detail di dalam kitab itu dituliskan  bahwa

الى ما هو خير منه انصرف الرغبة عن الشئ وحقيقته

yang berarti bahwa pada hakikatnya zuhud adalah menanggalkan kesenangan   terhadap sesuatu.

 Sedangkan secara terminologi dan pandangan para Ulama terdapat beberapa pendapat yang saling mendukung satu sama lainnya. Menurut Imam Ahmad bahwasanya zuhud adalah menyegarkan psikis dan fisik (jasmani). Sementara cinta terhadap dunia akan memperpannjang derita dan kesusahan dan tidaklah orang yang meremehkan ketaata

Baca entri selengkapnya »

Tinggalkan komentar »

STRUKTUR TANAH

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR ILMU TANAH
STRUKTUR TANAH

NAMA : Achmad Nabilus Salam
NIM : 105040113111020
KEL : SENIN JAM 13.00

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Struktur tanah adalah salah satu sifat dasar tanah yang sangat mempengaruhi sifat tanah yang lain serta besar pengaruhnya terhadap kemampuan tanah sebagai media pertanaman. Struktur digunakan untuk mendeskripsikan agregasi secara umum atau susunan bagian padat tanah.
Suatu penampang tanah dapat didomonasi oleh suatu corak tanah tertentu. Kadang-kadang berbagai corak agregasi akan dijumpai ketika meneliti horizon demi horizon suatu profil tanah.
Bentuk-bentuk struktur dalam keadaan tidak terganggu terjadi dari dua keadaad=n non structural, yaitu: zarah lepas dan masiv. Pasir merupakan contoh pertama bahan organic mengikat zarah lepas menjadi keolompok-kelompok atau agregat-agregat
1.2 TUJUAN
* Mengetahui bentuk struktur tanah
* Mengetahui faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur tanah Baca entri selengkapnya »

7 Komentar »

Halalnya Bernyanyi dan Memukul Terbang


Halalnya Bernyanyi dan Memukul Terbang[1]

  1. Pendahuluan

Musik sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Hampir tidak ada ruang steril dari musik. Bahkan dalam upaya membudayakan shalawat Nabi, akhir-akhir ini musik Indonesia diwarnai dengan maraknya alunan cinta Rasul. Selain itu sering pula kita dengarkan lantunan musik religi yang tidak kalah ikut meramaikan pasar musik Indonesia. Termasuk di dalamnya kesenian hadrah ataupun rebana yang mulai merambah pasaran luas. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan, ada apa dengan musik? Bagaimana hukumnya menyanyi dan memainkan alat musik?

Salah satu karakter manusia adalah senang terhadap keindahan (seni). Yaitu terpesona alam yang sejuk dipandang mata (seni rupa) serta alunan alam yang asyik dinikmati telinga (seni suara). Begitu pula dengan nyanyian (nasyid), sebab menyanyi itu merupakan fitrah manusia yang senang dengan keindahan. Lagu dilantunkan untuk menghiasi hati manusia agar terhibur dengan menikmati serta menghayati tiap bait syair yang dilantunkan dengan suara merdu. Yang pada dasarnya untaian lantunan lagu tersebut diharapkan bisa menggerakkan hari seseorang untuk merasakan keindahan ciptaan Allah SWT, sekaligus mengakui kekuasaan-Nya.

  1. Dasar yang Membolehkan

Dalam Ihya’ Ulum Al-Din,  imam Al-Ghozali mengatakan[2]:

الخامس: السامع فى أوقات السرور تأكيدا للسرور وتهييجا له وهو مباح إن كان ذلك السرور مباحا كاغناء فى أيام العيد وفى العرس وفى وقت قدوم الغائب وفى وقت الوليمة والعقيقه وعند ولادة المولود وعند ختانه وعند حفظه القرآن العزيز وكل ذلك مباح لأجل إظهار السرور به … ويدل على هذا من النقل إنشاء النساء على السطوح بالدف والألحان عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم :

طلع البدر علينا ± من ثنية الوداع ± وجب الشكر علينا ± ما دعا لله داع

“Yang kelima adalah menyanyi pada saat-saat yang menggembirakan untuk menampakkan rasa bahagia serta suasana meriah. Hal ini mubah jika dilaksanakan pada perayaan yang dibolehkan, seperti menyanyi pada hari raya, pernikahan, saat kedatangan tamu jauh, saat walimah, aqiqah, ketika kelahiran anak, acara khitanan, dan perayaan sebab berhasil menghafal Al-Qur’an. Dalam semua acara itu menyanyi dibolehkan untuk menampakkan kegembiraan. Kebolehan ini berdasarkan riwayat acara yang dibuat oleh para wanita di atas loteng dengan menabuh rebana dan melantunkan lagu-lagu ketika menyambut kedatangan Rasulullah SAW”, yaitu dengan sholawat badar:

Telah datang bulan purnama pada kami

Dari Tsaniyah al-Wada’

Maka wajiblah syukur bagi kami

Selagi orang-orang itu selalu mengajak kepada Allah

  1. Penutup

Berdasarkan peristiwa penyambutan kedatangan Nabi SAW ketika hijrah yang diterangkan dalam kitab Ihya’ Ulum ad-Din, menyanyi dan menabuh rebana diperbolehkan dalam Islam.

Referensi:

  1. Ihya’ Ulum ad-Din karya al-‘Allamah Imam al-Ghazali

[1] Ditulis oleh Muhammad Zuhdi Kurniawan, Mahasiswa Jurusan Matematika UIN Maliki. Uraian singkat ini disampaikan dalam Forum Halaqoh Ilmiah Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang.

[2] Ihya’ Ulum ad-Din juz 2 halaman 274 – 275.

Tinggalkan komentar »

kitab kuning

yellow book

kitab kuning

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Kitab kuning adalah istilah yang disematkan pada kitab-kitab berbahasa Arab, yang biasa digunakan di banyak pesantren sebagai bahan pelajaran. Dinamakan kitab kuning karena kertasnya berwarna kuning.

Sebenarnya warna kuning itu hanya kebetulan saja, lantaran dahulu barangkali belum ada jenis kertas seperti zaman sekarang yang putih warnanya. Mungkin di masa lalu yang tersedia memang itu saja. Juga dicetak dengan alat cetak sederhana, dengan tata letak lay-out yang monoton, kaku dan cenderung kurang nyaman dibaca. Bahkan kitab-kitab itu seringkali tidak dijilid, melainkan hanya dilipat saja dan diberi cover dengan kertas yang lebih tebal.

Namun untuk masanya, kitab kuning itu sudah sangat bagus, ketimbang tulisan tangan dari naskah aslinya.

Sampai hari ini sebenarnya kitab kuning masih ada dijual di toko-toko kitab tertentu. Sebab pangsa pasarnya pun masih ada, meski sudah jauh berkurang dengan masa lalu. Yang menarik, harganya pun sangat bersaing. Bayangkan, kitab-kitab itu hanya dijual dengan harga Rp 5.000-an saja hingga Rp 10.000, tergantung ketebalannya. Padahal isinya tidak kurang ilmiyah dan bagus dari buku-buku mahal yang berharga jutaan. Kalau dibandingkan dengan cetakan modern, uang segitu hanya bisa buat beli buku saku tipis sekali.

Adapun dari sisi materi yang termuat di dalam kitab kuning itu, sebenarnya sangat beragam. Mulai dari masalah aqidah, tata bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadits, imu ushul fiqih, ilmu fiqih, ilmu sastra bahkan sampai cerita dan hikayat yang tercampur dengan dongeng. Keragaman materi kitab kuning sesungguhnya sama dengan keragaman buku-buku terbitan modern sekarang ini.

Secara umum, keberadaan kitab-kitab ini sesungguhnya merupakan hasil karya ilmiyah para ulama di masa lalu. Salah satunya adalah kitab fiqih, yang merupakan hasil kodifikasi dan istimbath hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Para santri dan pelajar yang ingin mendalami ilmu fiqih, tentu perlu merujuk kepada literatur yang mengupas ilmu fiqih. Dan kitab kuning itu, sebagiannya, berbicara tentang ilmu fiqih.

Sedangkan ilmu fiqih adalah ilmu yang sangat vital untuk mengambil kesimpulan hukum dari dua sumber asli ajaran Islam. Boleh dibilang bahwa tanpa ilmu fiqih, maka manfaat Al-Quran dan As-Sunnah menjadi hilang. Sebab manusia bisa dengan seenaknya membuat hukum dan agama sendiri, lalu mengklaim suatu ayat atau hadits sebagai landasannya.

Padahal terhadap Al-Qurandan Al-Hadits itu kita tidak boleh asal kutip seenaknya. Harus ad kaidah-kaidah tertentu yang dijadikan pedoman. Kalau semua orang bisa seenaknya mengutip ayat Quran dan hadits, lalu kesimpulan hukumnya bisa ditarik kesana kemari seperti karet yang melar, maka bubarlah agama ini. Paham sesat seperti liberalisme, sekulerisme, kapitalisme, komunisme, bahkan atheisme sekalipun, bisa dengan seenak dengkulnya mengutip ayat dan hadits.

Maka ilmu fiqihadalah benteng yang melindungi kedua sumber ajaran Islam itu dari pemalsuan dan penyelewengan makna dan kesimpulan hukum yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Untuk itu setiap muslim wajib hukumnya belajar ilmu fiqih, agar tidak jatuh ke jurang yang menganga dan gelap serta menyesatkan.

Salah satu media untuk mempelajari ilmu fiqih adalah dengan kitab kuning. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwa kitab kuning itu menyaingi kedudukan Al-Quran. Tuduhan serendah itu hanya datang dari mereka yang kurang memahami duduk masalahnya.

Namun bukan sebuah jaminan bahwa semua kitab kuning itu berisi ilmu-ilmu syariah yang benar. Terkadang dalam satu dua kasus, kita menemukan juga buku-buku yang kurang baik yang ditulis dengan format kitab kuning. Misalnya buku tentang mujarrobat, atau buku tentang ramalan, atau tentang doa-doa amalan yang tidak bersumber dari sunnah yang shahih, atau cerita-cerita bohong yang bersumber dari kisah-kisah bani Israil , juga ditulis dalam format kitab kuning.

Jenis kitab kuning yang seperti ini tentu tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari ilmu-ilmu keIslaman yang benar. Dan kita harus cerdas membedakan matreri yang tertuang di dalam media yang sekilas mungkin sama-sama sebagai kitab kuning. Dan pada hakikatnya, kitab kuning itu hanyalah sebuah jenis pencetakan buku, bukan sebuah kepastian berisi ilmu-ilmu agama yang shahih. Sehingga kita tidak bisa menggeneralisir penilaian kita tentang kitab kuning itu, kecuail setelah kita bedah isi kandungan materi yang tertulis di dalamnya.

Wallahu a’lam bishshawab,

kitab kuning

6 Komentar »

Aremania Dulu, Kini dan Nanti

Aremania sesuatu fenomena yang luar biasa dan sebetulnya menggambarkan banyak tentang Malang. Dalam waktu agak singkat para suporter Arema mengalami semacam transformasi total. Mereka mulai sebagai berbagai kelompok yang cenderung ke premanisme dan persaingan brutal. Aremania muncul karena geng-geng Malang mulai luntur tetapi karena Aremania geng-geng itu tidak muncul lagi. Aremania pada pertengahan 1990-an mulai misinya menghapus sejarah hitam dan mendorong perkembangan komunitas suporter yang sportif dan atraktif. Namun tekanan dana atau terhadap musul Aremania telah menjadi suporter teladan Indonesia. Lagipula mereka termasuk semacam budaya atau komunitas dalam masyarakat Malang yang mendorong persatuan dan kedamaian. Yaitu pengaruh Aremania lebih luas daripada perkembangan komunitas sepak bola Indonesia. Aremania sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat Malang khususnya selama lima tahun yang lalu. Aremania dulu : Sejarah perubahan total para suporter Arema menarik juga sebagai sejarah Malang bukan sejarah suporter saja. Sejarah hitam ada, yaitu reputasi buruk yang masih berlaku berasal dari keadaan benar-benar buruk. Suporter Arema sekarang tidak sama sekali mangagungkan zaman tersebut. Sebenarnya mereka malu pada masa dulunya. Mengenai konflik dengan suporter Surabaya mereka masih merasa benci pada mereka. Aremania sulit menerima Bonek karena mereka masih memenuhi peran provakator. Namun Aremania sudah berkembang menjadi suporter murni, Bonek itu masih hooligan, yaitu musuh suporter sepak bola. Dengan suporter lain seperti dari Jakarta,Solo, Makasar, Balikpapan dan lain-lain Aremania sudah bersahabat. Bersama-sama komunitas suporter murni dibangun. Aremania mulai berubah lebih dari beberapa tahun yang lalu dan itu mulai diakui. Lagipula tim kesayangannya bisa mencapai prestasi tinggi karena suporter telah lebih maju. Aremania saat ini: Aremania benar-benar atraktif, sportif dan kreatif. Ini yang sudah diakui masyarakat Malang dan Indonesia pada umumnya. Pertandingan Arema itu telah aman dan nyaman untuk ditonton oleh semua kalangan. bahkan dengan kaum hawa yang dulunya takut untuk menonton pertandingan bola, sekarang mereka telah dengan aktif untuk turut serta memberikan dukungan kepada Arema kala bertanding. Kaum hawa telah membentuk kelompok supporter sendiri dalam mendukung Arema, yaitu Aremanita. Dan hal ini pula yang menjadikan Arem sebagai voulentir yang mempunyai kelompok supporter dari kalangan kaum hawa yang pada akhirnya dicontoh oleh kelompok-kelompok supporter dari klub bola yang lain. Seperti The Jack Angel, Bonita dan lain2. Lagipula Aremania itu sekarang menjadi sesuatu yang khas Malang. Walaupun Aremania benar-benar meniru sesuatu yang telah ada di Eropa, peniruan itu telah disesuaikan dengan konteks Malang sendiri. Aremania sudah mempengaruhi Malang secara positif. Slogan “Loyalitas Tanpa Batas” dibuktikan oleh Aremania yang selalu mendukung kemanapun Arema berlaga, sampai tanah papua pun Aremania tetap hadir untuk memberikan dukungan. Cucuran darah pun Aremania persembahkan demi mendukung Arema. Istilah “Daboribo” (Damai Boleh Ributpun Boleh) yang akan selalu Aremania sampaikan kepada supporter lawan, karena Aremania cinta damai. Akan tetapi jika ada yang menampar Aremania, Aremania bukannya tidak melawan. Aremania juga punya harga diri. Jargon “Arema tidak kemana tapi ada di mana-mana” telah terbukti. Karena walau Arema tetap ada di Malang, tidak akan pindah ke mana-mana, akan tetapi pendukung Arema telah tersebar di seluruh dunia. Dan mereka selalu bangga dengan Arema-nya. “Salam Satoe Jiwa” nya Aremania telah menyatukan berbagai elemen masyarakat dan pecinta bola, baik antar Aremania maupun dengan kelompok supporter lainnya. Aremania di Masa Depan: Tanggapan buruk terhadap Aremania akan perlu waktu untuk luntur. Pasti untuk lama ada orang di Malang dan di luar yang akan menganggap Aremania sebagai kelompok brutal. Namun yang lebih penting adalah bahwa perilaku para suporter sudah berubah. Proses Aremania mengubah dirinya walaupun sudah lama jalan masih belum selesai. Aremania harus tetap menjaga nama baiknya. Reputasinya bisa dirusak dengan provokasi dari kelompok yang iri pada Aremania. Oleh karena itu misi Arema masih jalan. Aremania berdasarkan pada keberadaan Arema dan hidup Arema tergantung pada Aremania. Keduanya tidak bisa dibagi tanpa menghancurkan keduanya. Karena itu kalau meneliti soal suporter hal klub tidak bisa dihindari. Arema bisa dapat sponsor besar dan mencapai prestasi bagus, namun kalau itu belum ada Aremania akan selalu mendukung Arema. Karena semangat itu Aremania untuk lama akan merupakan sesuatu aspek hidup masyarakat Malang. Mudah-mudahan pada masa depan Aremania bisa berkembang menurut sikap positif yang telah menjai aspek inti suporter Arema. Ayas sebagai penulis merasa bahwa aremania bukan mengejar kuantitas, tapi kualitas lah yang terpenting. Aremania bukan mau menjadi yang terbaik (karena mau menjadi yang terbaik itu bukan berarti akan baik terus), tapi menjadi yang baik-baik saja. “Hati, Jiwa, dan Raga kami untuk Arema”, karena kami Aremania……………

<a href=”http://

aremania jos

aremania

aremania.com“>Aremania dot com/a>

 

Tinggalkan komentar »

PERUBAHAN STRATIFIKASI DAN STRUKTUR MASYARAKAT

PROSES-PROSES PERUBAHAN SOSIAL:
PERUBAHAN STRATIFIKASI DAN STRUKTUR MASYARAKAT

Suhirmanto, A555010081

Perubahan stratifikasi dan struktur masyarakat ditelaah dari tiga bacaan
Tulisan Sosrodihardjo (1972) membicarakan perubahan struktur masyarakat dalam kaitannya dengan dinamika pembentukan kelas-kelas pemasaran pribumi di Jawa. Asumsinya adalah bahwa gejala perebutan pemasaran antar berbagai golongan dalam masyarakat menandai terjadinya perombakan dalam struktur masyarakat bersangkutan. Dari sini, kemudian diajukan suatu tesis bahwa perubahan dalam struktur pemasaran akan menimbulkan perubahan dalam struktur masyarakat secara keseluruhan.
Selanjutnya dinyatakan bahwa perubahan struktur pemasaran itu sendiri (yang membawa pada perubahan struktur masyarakatnya) dalam sejarah masyarakat Jawa berlangsung terutama dalam masa-masa kekacauan, dalam hal ini terutama menyertai pergolakan-pergolakan peperangan. Selama masa ketidakpastian ini terjadi kondisi ketidakmenentuan yang mengakibatkan adanya perasaan terombang-ambing antara harapan dan kecemasan. Ikatan tradisi mulai retak dan orang makin terdorong kepada keinginan untuk mencoba nilai-nilai baru dan menguji sampai seberapa jauh ia dapat memaksakan hasrat pribadinya dalam situasi yang serba tidak pasti ini. Menurut Sosrodihardjo, jika di dalam suatu masyarakat telah timbul harga diri dan tuntutan penghargaan yang lebih tinggi semacam ini, maka hal itu menandakan bahwa sudah mulai ada perubahan dalam struktur masyarakat, yakni perubahan dalam sistem-sistem status dan kedudukan. Jika tuntutan atas penghargaan ini disertai dengan kekuatan dan kekuasaan, maka nyatalah bahwa di sini terdapat kelas baru yang sedang muncul dan ingin memperluas cengkeraman pengaruhnya.
Sosrodihardjo menjelaskan perubahan struktur masyarakat Jawa dalam pengertian seperti yang disebutkan di atas dalam berbagai babakan periode. Pada masa pra-kolonial, tepatnya pada jaman kerajaan Majapahit, pemasaran komoditas pasar yang penting dikuasai oleh negara, meskipun secara tidak langsung. Pelabuhan-pelabuhan penting yang ramai dengan perdagangan di-kuasai oleh kerajaan, seperti pelabuhan-pelabuhan di Tuban, Gresik, dan di Surabaya. Hal ini terus berlangsung sampai Majapahit mengalami kemunduran ketika pemasaran dikuasai secara langsung oleh para bupati di daerah dengan tidak menghiraukan lagi kekuasaan Majapahit. Hal ini mengantarkan pada terbentuknya kelas pemasaran baru, yang dikuasai oleh raja-raja Islam.
Kedatangan VOC telah menghapus seluruh kelas pemasaran di Jawa dan pengusaha-pengusaha Belanda sekarang menguasai pemasaran sepenuhnya. Sedangkan pemasaran perantara diserahkan kepada “orang-orang timur asing”, yang sebagian besar dikuasai oleh bangsa Tionghoa. Di daerah-daerah di mana kekuasaan Belanda belum intensif, khususnya di daerah kekuasaan raja-raja Jawa, terdapat sisa-sisa kelas pemasaran Jawa. Mereka ini sudah tidak berdaya lagi tapi kelak akan muncul lagi pada saat struktur kekuasaan kolonial mulai menyediakan peluang. Hal ini tepatnya terjadi pada awal abad XX dengan munculnya organisasi Boedi Oetomo sebagai gerakan yang dipimpin oleh sisa-sisa kelas pemasaran kerajaan yang ingin menguasai kem-bali sebagian dari struktur pemasaran. Tetapi organisasi ini basis massanya lemah karena membatasi diri pada suku Jawa, terlebih lagi anggotanya hanya terdiri dari kaum cerdik pandai, yaitu para pegawai negeri dan kalangan bang-sawan. Maka bisa dimengerti jika gerakan ini segera diungguli oleh Sarikat Dagang Islam (kemudian menjadi SI) yang kendati sama-sama muncul dari lingkungan keraton (Laweyan, Solo), namun pengaruhnya dapat berkembang ke desa-desa dan menjangkau massa banyak. Hal ini karena gerakan yang terakhir memberikan tantangan langsung kepada kekuasaan kolonial (kelas pemasaran tertinggi) dan golongan Tionghoa (kelas pemasaran menengah/perantara) yang kegiatan-kegiatannya telah menyengsarakan rakyat banyak.
Ketika zaman malaise terjadi, pemerintah kolonial dipaksa mencari sumber-sumber dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri. Maka keluarlah ordonansi tahun 1939 tentang Maskapai Andil Indonesia yang memberi angin bagi terbentuknya kelas pemasaran pribumi. Muncullah para pengusaha pribumi khususnya yang bergerak di bidang tekstil, rokok kretek, dan pemasaran beras. Hal ini berakhir ketika Jepang masuk. Pada masa ini marak praktek pencatutan sehingga praktis tidak ada kelas pemasaran baru. Meski demikian, dengan langkanya bahan pangan, maka di desa-desa timbul usaha-usaha untuk menguasai pemasaran beras terutama melalui pasaran gelap dan dilakukan khususnya oleh para petani kaya dan para aparat desa. Sementara itu, kalangan Tionghoa yang menguasai pemasaran perantara kini mendapat tekanan yang berat dan tidak lagi memperoleh perlindungan seperti pada era pemerintahan sebelumnya.
Pada era kemerdekaan, para petani pemilik tanah yang makin terbuka pada kontak intens dengan kota dan pada mobilitas horisontal, terus berusaha menguasai pemasaran beras yang menyebabkan terjadinya komersialisasi pertanian. Akibatnya, para buruh tani makin terjepit dan kecenderungan stratifikasi di pedesaan dirasakan menajam. Petani-petani kaya mulai kritis terhadap kewajiban-kewajiban sosial yang dianggap merugikan mereka; hal mana mendorong mereka berpaling pada model-model agama yang membebaskan dari kewajiban-kewajiban sosial tadi (dalam hal ini gerakan-gerakan reformasi agama). Sementara buruh tani yang terdesak dan tidak memiliki kesempatan menguasai pemasaran memilih berpaling pada praktek-praktek mistik. Dalam pada itu, mobilitas vertikal dari kelas pemasaran pribumi petani ini mendapat tantangan dari kelas pemasaran lama, yakni golongan Tionghoa. Mereka ini melakukan infiltrasi lewat berbagai jalur (partai, agama), dan akhirnya, setelah bergandengan dengan militer pasca geger 65, golongan Tionghoa ini menjadi kelas pemasaran tertinggi. Hal ini terus berlangsung hingga sekarang.
Sedangkan, Wertheim (1999) mengulas tentang perubahan struktur masyarakat di kawasan Asiatik, khususnya di India. Perubahan yang dimaksud adalah berubahnya struktur masyarakat dari kondisi yang relatif tetap (meskipun mengalami perubahan dinasti yang tak pernah berhenti) kemudian mengalami pergeseran dengan terbentuknya kelas-kelas baru di tingkat suprastruktur negara-negara Asia sebagai dampak dari kapitalisme. Terdapat empat tahap perkembangan yang terjadi di kawasan Asia. Pertama; dalam bidang ekonomi, dampak kapitalisme dapat dirasakan dalam berbagai hal, bergantung pada keeratan keterlibatan hubungan politik antara negara yang menguasahi dengan masyarakat yang dikuasahi. Masyarakat India adalah yang pertama kali menderita akibat kapitalisme Barat. Melalui perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Inggris terhadap industri di Inggris mengakibatkan matinya industri takstil tradisional di India, karena kekuatan kolonial Inggris melimpahkan produk-produk Inggris untuk masyarakat India. Dan diikuti oleh negara-negara lain di wilayah Asia, seperti Birma. Kapitalisme berdampak pada masuknya ekonomi uang ke negara-negara Asia Selatan dan Tenggara. Dalam keadaan demikian para petani tidak dapat bertahan dari produksi esklusif subsistensinya, mereka juga harus mencari pendapatan tambahan, sehingga mereka terlibat pada mekanisme pasar secara murni yang bergantung pada fluktuasi harga, yakni pertama, mereka harus menanam tanaman yang berorientasi pasar, kedua mereka harus bekerja pada perkebunan-perkebunan tanaman komersial. Akibatnya terdapat sebagian masyarakat petani, karena memiliki kemampuan adaptif dalam sistim yang baru sehingga mencapai kemakmuran tertentu dengan demikian mengancam hak istimewa kelompok penguasa dan kelompok elit. Kemudian terdapat pula sejumlah petani, yang karena tidak memiliki kemampuan adaptif dalam sistem yang baru maka mereka menjadi proletar.
Kedua; pada tahap berikutnya, perubahan yang paling nampak di negara-negara koloni menurut Wertheim adalah golongan putih yang menempatkan diri mereka di atas sistem status penduduk asli dan sebagai lapisan atas baru yang mirip kasta. Dalam sistem demikian golongan putih memisahkan secara sosial dengan penduduk pribumi dalam bentuk superior dan inferior di berbagai aspek, yaitu ekonomi dan politik.
Ketiga; selanjutnya Wertheim mengungkap munculnya Borjuis Asia merupakan dampak kapitalisme di negara-negara kolonial. Hal ini sebagai pengaruh dari masyarakat Eropa Barat yang terdiri atas pedagang, industrialis, dan yang menjalankan profesi liberal. Mekanisme pembentukan borjuis Asia dapat ditilik dari: pertama: para usahawan golongan Timur yang berpikiran kapitalis, melalui perjuangan dalam lingkungan enterpreuneur Barat untuk memperoleh kekuasaan memperluas perdagangan dan industri. Kedua, salah satu fungsi penting untuk menjalankan perusahaan besar, tekstur sosial kapitalisme memerlukan personil yang berpendidikan, pendidikan diperlukan untuk membentuk “kelas menengah yang tergantung” yang tidak sama dengan pekerja kerah putih Barat. Pada tahap berikutnya pendidikan yang diberikan oleh Barat, justru berfungsi sebagai bom waktu bagi sistim status kolonial. Karena dengan pendidikan, membentuk kesadaran individual sebagai bangsa yang sedang dibawah kekuasaan kolonial, dan merupakan pembatas kemajuan bagi bangsa mereka. Melalui kesadaran nasionalisme dan di bawah panji-panji ideologi yang sama kaum borjuis Timur melakukan perlawanan secara kolektif terhadap kekuatan kolonial asing. Meskipun nasionalisme merupakan gerakan idealistik, namun bukan merupakan satu-satunya pemicu gerakan tanpa memperhatikan basis material penggeraknya. Kemiskinan dan ketertekanan, masuknya budaya luar, media informasi, dan kontak dengan budaya luar merupakan basis material gerakan politik dibawah bimbingan kaum borjuis yang mentranformasi gerakan terhadap “kerinduan akan surga imajiner yang hilang” menuju pada kehidupan yang lebih baik. Gerakan-gerakan semacam ini sangat efektif untuk melawan kekuasaan manapun yang dianggap sebagai asing, serta mempunyai karakter perjuangan kelas melawan entepreuneur asing seperti di Filipina, Siam, Burma, dan Chosin-Cina, yang melawan kelas menengah asing.
Tahap keempat; ditandai pembalikan fakta tindakan, yaitu trend dari tindakan individualistik menuju tindakan kolektif. Munculnya borjuis Timur yang bergerak dalam berbagai bidang usaha perdagangan dan industri, dalam pergerakan usahanya tidak bisa lepas dari model persaingan di antara mereka sendiri. Hal itu terlambat disadari oleh golongan mereka sendiri, bahwa persaingan pada akhirnya menuju pada suatu model usaha yang monopolistik, dan pada waktu yang sama mereka akan terancam oleh munculnya proletariat Timur yang dengan sendirinya membangunkan kesadaran kelas melalui slogan-slogan nasionalisme. Ditengah-tengah ritme persaingan antar borjuis dalam usahanya, pada saat itu anggota kelas mencari dukungan yang didasarkan pada basis kelompok maupun basis kekeluargaan. Sehingga apabila, kegiatan usaha di sektor industri dan perdagangan yang dicirikan dengan model persaingan antar individu tersebut melemah maka, persaingan bukan lagi merupakan persaingan individu melainkan merupakan persaingan antar kelompok. Dengan demikian kelompok berfungsi sebagai akomodasi aspirasi sosial dari individu-individu dalam sifat-sifat yang distinktif . Solidaritas kelompok tersebut tidak hanya melanda pada golongan borjusi saja melainkan, tekanan kemiskinan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh golongan proletariat, kemudian golongan pekerja yang telah mulai kehilangan ikatan kekerabatan dan tradisi membentuk ikatan-ikatan baru menjadi serikat pekerja, kemudian munculnya kelompok genealogis yang merasa terisolasi dari komunitas desa dsb. Terbentuknya ikatan-ikatan baru yang didasarkan pada basis kemiskinan, kesengasaraan, penindasan, kepartaian, serta agama merupakan pemicu perubahan pada sektor kelompok yang berpengaruh pada struktur dan stratifikasi.
Selanjutnya, Sarman (1994) menjelaskan perubahan struktur masyarakat dalam pengertian perubahan perilaku okupasi mereka sebagai petani plasma dalam perkebunan karet. Perubahan ini dijelaskan sebagai akibat dari diperolehnya status pemilikan dan penguasaan lahan menjadi hak milik pribadi. Sarman menjumpai bahwa diperolehnya hak milik tanah secara pribadi ini ternyata menimpulkan akibat yang berbeda dalam perilaku okupasi para petani antara mereka yang berasal dari etnis Banjar dan dari etnis Jawa. Pada kelompok pertama ada kecenderungan untuk melakukan eksploitasi secara berlebihan yang dalam jangka panjang justru merugikan mereka karena akan memperpendek usia produktif pohon karet. Selain itu, kelompok ini juga cenderung berperilaku konsumtif yang akhirnya akan mendorong mereka untuk melakukan eksploitasi lebih banyak guna memperoleh untuk keuntungan dalam waktu singkat. Sementara pada kelompok kedua sebaliknya sangat berhati-hati dalam melakukan eksploitasi dan keuntungannya lebih banyak di-investasikan untuk pendidikan anak.
Karangka Teoritis Tentang Perubahan Struktur
Sosrodihardjo menjelaskan proses perubahan struktur masyarakat sebagai akibat dari terjadinya pergeseran kelas pemasaran dari masyarakat itu. Perubahan dalam struktur pemasaran akan menimbulkan perubahan dalam struktur masyarakat secara keseluruhan, namun kondisi tersebut bergantung pada fakta circumstancial. Sedangkan Wertheim, menjelaskan perubahan struktur yang ditandai dengan pengaruh kapitalisme yang mengakibatkan pemiskinan, selanjutnya penempatan nilai-nilai baru di atas sitem masyarakat asli, kemudian tahapan munculnya borjuis lokal, yang dikaitkan dengan faktor pendidikan dan idealisme golongan lokal terhadap pemikiran Barat dan kemudian tindakan kolektif yang berbasis solidaritas kelompok. Kesemua itu merupakan tahapan perkembangan perubahan struktur pada masyarakat. Akhirnya, Sarman menjelaskan perbedaan pola akupasi antara dua kelompok etnis dalam menanggapi status sosial dan ekonomi mereka setelah memiliki lahan pribadi dengan melacaknya pada perbedaan rasionalitas dan etos kerja mereka yang berakar dari dua orientasi kebudayaan yang berbeda.
Selanjutnya jika dikaji dari perspektif pemicu perubahan, ketiga studi ini ada yang menekankan pada kondisi-kondisi circumstantial (khususnya Sosrodihardjo menyebut dengan masa-masa kekacauan yang disertai dengan pergolakan), kemudian, Wertheim cenderung proses prubahan struktur melalui tahapan-tahapan dan disertai proses-proses yang dipicu dari faktor solidaritas dari sebuah ideologi, yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, dan ada pula (yakni yang terakhir) yang cenderung menempatkan faktor identitas budaya sebagai faktor yang menentukan terjadinya perubahan tersebut. Dengan demikian perubahan sosial, jika dilihat secara holistik perlu mempertimbangkan proses perubahan yang bersumber dari sosio-genetiknya, kemudian mempertimbangkan faktor basis material dan ideal sebagai pemicunya.

Daftar Bacaan
Wertheim, W.F. Masyarakat Indonesia Dalam Transisi, Kajian Perubahan Sosial. Penerbit PT. Tiara Wacana Yogya. Tahun 1999.
Sarman, Muhtar. Perubahan Status Sosial dan Moral Ekonomi Petani. Prisma, No. 7 Tahun 1994. Pp 69-88.
Sosrodihardjo, Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa. Suatu Analisa. Yogyakarta: Karya. Tahun 1972. pp 11-106.

Tinggalkan komentar »

Megat Sati Raja

Tiada ditemui suatu senarai yang lengkap mengenai nama-nama murid Syeikh Nuruddin ar-Raniri, iaitu ulama terkenal yang berasal dari India yang menetap lama di Pahang dan Aceh. Berdasarkan judul tersebut, penulis nyatakan bahawa ulama yang berasal dari Aceh ini murid kepada Syeikh Nuruddin ar-Raniri adalah berpandukan karyanya yang akan dijelaskan dalam rencana ini. Dalam beberapa catatan sejarah ada menyatakan bahawa dua orang ulama Melayu yang terkenal iaitu Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan Syeikh Yusuf Tajul Khalwati Makasar adalah antara murid Syeikh Nuruddin ar-Raniri. Maka ulama yang akan diperkenalkan pada rencana ini adalah hidup sezaman dengan kedua-dua ulama yang berasal dari Aceh dan Bugis itu. Walaupun Megat Sati al-Asyi mengaku sebagai seorang murid kepada Syeikh Nuruddin ar-Raniri, namun beliau tidak banyak membuat catatan tentang ulama yang berasal dari India itu. Bahkan dalam karyanya juga selari dengan jalan pemikiran yang bercorak sufisme dengan Syeikh Hamzah al-Fansuri dan Syeikh Samsuddin as-Sumatra-i. Dalam penelitian yang penulis lakukan, ternyata memang belum ditemui sebuah karya dalam bahasa Melayu mengenai muqaranah sembahyang yang menggabungkan ajaran Mazhab Syafi‘ie dengan ajaran sufi seperti yang dilakukan oleh Megat Sati al-Asyi yang akan diperkenalkan dalam rencana ini. Ulama ini menulis nama lengkapnya iaitu “Muhammad Ali namanya, dalam syajarah Mansur namanya. Yang masyhur Megat Sati Raja ibnu Amir Sulaiman ibnu Sa‘id Ja‘afar Sadiq ibnu Abdullah…” Di akhir namanya, disambung pula dengan kalimat,”…diampun bahaginya dengan bagi mereka sekalian al-Asyi baladan…” Pada terjemahannya beliau menulis, “Aceh nama negerinya Par‘ani”. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahawa beliau adalah termasuk di kalangan orang besar atau ternama. Perkataannya “…dalam syajarah…”, bererti nama beliau juga terukir dalam sejarah, dan perkataan “syajarah” boleh diertikan dengan “susur galur keturunan yang terdapat dalam sesuatu salasilah orang baik-baik”. Oleh itu, baik dalam sejarah mahupun silsilah, nama beliau dikenali sebagai nama ‘Mansur’. Kemudian beliau menyatakan namanya yang masyhur iaitu Megat Sati Raja ibnu Amir Sulaiman ibnu Sa’id Ja’afar Sadiq ibnu Abdullah al-Asyi. Oleh itu, namanya yang asli Muhammad Ali tidak disebut-sebut lagi kerana telah ada namanya yang masyhur. Pendidikan Mengenai pendidikan beliau sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini bahawa beliau adalah murid Syeikh Nuruddin ar-Raniri , beliau menulis, “Dan ia daripada tilmiz, murid Syeikh Nuruddin ibnu Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Hamid, Raniri negerinya, Syafi‘ie nama mazhabnya, Bakri nama bangsanya”. Penonjolan nama gurunya berkemungkinan disebabkan beberapa faktor, salah satu darinya berkemungkinan Syeikh Nuruddin ar-Raniri itu adalah gurunya yang terakhir. Melalui gurunya itu berkemungkinan juga beliau memperoleh sebahagian besar ilmu pengetahuan yang ada padanya. Mungkin juga untuk mengelakkan keraguan orang akan kandungan karyanya yang bercorak sufisme yang tidak bercanggah dengan pendirian Syeikh Hamzah al-Fansuri dan Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i. Sedangkan beliau hidup pada zaman Sultan Iskandar Tsani yang menghendaki karya-karya sufi kedua-dua ulama terkenal itu dimusnahkan. Dengan ditampilkan nama gurunya, Syeikh Nuruddin ar-Raniri adalah diharap karyanya tidak menjadi korban pengharaman penguasa pada zamannya. Tetapi menjadi persoalan penulis kerana ulama ini tidak menyebut nama guru-gurunya yang lain. Apakah sepanjang hidupnya hanya Syeikh Nuruddin ar-Raniri sahaja gurunya, sedangkan di Aceh pada zaman itu sangat ramai ulama. Pegangan keagamaan yang dianuti oleh beliau dijelaskan melalui karyanya bahawa beliau mazhab Syafie dari segi pemahaman dan pengamalan fiqh dan Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi akidah. Pegangan mengenai tasawuf pula tidak dijelaskan oleh beliau, tetapi melalui karyanya menunjukkan bahawa beliau menggabungkan dua aliran tasauf, iaitu tasauf sunni dan tasauf falsafi. Mengenai tarekat yang diamalkannya juga tidak jelas walaupun pada bahagian akhir karyanya membahas jenis dan metode zikir tetapi tidak menyebut nama sesuatu tarekat. Beliau hanya menamakannya dengan “zikir ahlillah” dan “zikir ahlis sufi” sahaja. Data karya Karya beliau yang ditemui hanya sebuah sahaja, iaitu Syarabul ‘Arifin li Ahlil Wasilin, diterjemahkan oleh beliau sendiri iaitu Minuman segala ‘Arif billah Bagi Segala Orang Yang Telah Wasil Kepada Allah. Kitab ini diklasifikasikan kepada manuskrip nadir kerana tidak banyak diketemui, bahkan tidak diketahui di mana ianya tersimpan. Sepanjang pengalaman penulis mencari karya-karya lama sejak tahun 1958 hingga kini (Mac 2007), penulis menemui judul tersebut hanya tiga buah sahaja. Sebuah pernah dimiliki oleh seorang teman di Kota Bharu, Kelantan (1977), sebuah manuskrip tersimpan di Muzium Islam Pusat Islam yang berasal dari milik Syeikh Abdul Qadir Bin Musthafa al-Fathani (Tok Bendang Daya II). Naskhah ketiga ditemui oleh penulis sendiri di Chaiya pada awal tahun 1993, selanjutnya dijadikan bahan untuk data rencana ini. Mukadimah karya tersebut menunjukkan satu karya sufi peringkat yang tinggi sebagaimana termaktub, iaitu, “Segala puji bagi Allah, ialah Tuhan yang mentahqiqkan dalam medan qadim. Maka tajallillah Ia bagi-Nya dengan diri-Nya kepada diri-Nya di dalam diri-Nya maka diibaratkanlah daripada-Nya sya’nun zatiyah”. Oleh kerana ditinjau dari segi ilmu isti’arah yang menjurus syathahiyat perkataan sufi yang sangat mendalam ibaratnya, maka cukuplah sekadar itu sahaja yang penulis sanggup salin, kerana penulis tidak berani memindahkan data mukadimah selanjutnya dikhuatiri pentafsiran yang berbeza-beza dari setiap orang akan mengundang kontroversi. Perkataan syatahiyat sufi kita kembalikan kepada para ahlinya. Setelah mukadimah, Megat Sati al-Asyi menjelaskan sebab-sebab beliau menyusun karangan, iaitu “Maka tatkala ku lihat adalah manusia amat banyak bersalahan pada bicaranya takbiratul ihram, serta muqaranah pada ilmu fiqh dan tasauf, maka tergerak pada hatiku dan terlintas pada cintaku, maka ku karang suatu risalah yang tersimpan pada menyatakan muqaranah niat takbiratul ihram pada ilmu fiqh dan tasawuf pada iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah”. Sebelum memasuki kandungan yang menjadi pokok perbicaraannya, beliau meringkaskan pada mukadimah iaitu, “Mukadimah pada menyatakan segala ahli tasauf dan amalnya. Dan fasal yang pertama pada menyatakan muqaranah niat dengan takbiratul ihram pada istilah fiqh dan pada jalan syariat. Fasal yang kedua pada menyatakan muqaranah ahlis sufi yang ‘ariful murad pada iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam kedua fasal itu enam juzuk. Tiga juzuk pada fasal yang kedua. Dan fasal yang ketiga pada menyatakan zikir segala ahlil fana’ dan ahlil mahwi dan ahlil baqa’. Dan khatimah pada menyatakan zikir segala ahlillah”. Ulama ini memulakan perbahasan dengan mengemukakan pendapatnya bahawa orang yang belajar ilmu tasauf pada peringkat awal sebahagian besarnya menurut beliau iaitu, “nescaya jadilah gila atau jatuh kepada hulul atau ittihad atau jatuh kepada mengharuskan kepada mulhid hingga mulhid”. Lalu beliau menegaskan, “Dan bahawasanya merugilah ia dengan beberapa kerugian yang amat nyata…” Huraian berikutnya adalah mengenai muqaranah niat yang dimulai dengan “Ketahui olehmu, bahawasanya muqaranah niat serta takbiratul ihram pada jalan syariat pada istilah segala ulama ahlil fiqh, atas tiga juzuk. Juzuk yang pertama menyatakan muqaranah ‘Urfiyah. Juzuk yang kedua, muqaranah Basthiyah. Juzuk ketiga, muqaranah Tauzi‘iyah”. Beliau menghuraikan ketiga-tiga juzuk muqaranah niat yang tersebut menurut huraian ulama-ulama fiqh. Antaranya Imam Abdullah Muhammad ibnu Qasim dan Imam Nawawi, yang kedua-duanya merupakan ulama besar dalam lingkungan Mazhab Syafie. Penghuraian diteruskan secara sufi, dimulai dengan kata beliau, “…muqaranah niat serta takbiratul ihram pada ulama ahlis sufi yang ‘ariful murad, dan inilah segala ehwal Nabi s.a.w dan segala ehwal khulafaur rasyidin, dan segala ehwal yang mengikut mereka itu sekalian, bagi mereka itu kebajikan hingga datang kepada hari kiamat. Dan dalamnya tiga juzuk…”. Ketiga-tiga juzuk muqaranah niat pada istilah ulama fiqh tersebut masih tetap digunakan tetapi huraiannya menurut pandangan ulama sufi. Mengenai Muqaranah ‘Urfiyah dari kaca mata sufi dimulai dengan katanya, “Ketahui olehmu, bahawasanya muqaranah yang ‘urfiyah itu, iaitu muqaranah segala orang yang am diri pada segala ahlis sufiyah yang ‘ariful murad. Adapun ‘urfiyah Mu‘min pada segala ahlis sufiyah itu, iaitu dihudhurkannya yang menyahaja akan sembahyang itu daripada permulaan mengambil air sembahyang dan segala rukun sembahyang…” Dibahas pula pengertian qasad’, menurut beliau, “Menyahaja akan mengerjakan sembahyang, maka yang menyahaja itu, iaitu hakikat dirinya yang pada martabat wahdatit tafsil. Maka ta‘arrudh itu, martabat ‘alam asrar. Maka ta‘aiyun itu, iaitu dirinya yang lathif yang pencar dan percik daripada abu arwah (asal sekalian roh)…” Demikianlah contoh huraiannya yang panjang mengenai bahagian muqaranah ‘Urfiyah. Mengenai muqaranah Basthiyah menurut sufi, dimulai dengan perkataannya, “Ketahui olehmu, bahawasanya muqaranah basthiyah itu, iaitulah yang lebih tinggi daripada muqaranah yang lain pada yang pertama. Dan iaitulah muqaranah segala Nabi, dan segala Qutub, dan segala yang mengikut mereka itu”. Huraian Muqaranah Basthiyah ini, beliau merujuk kepada Syeikh Muhyiddin Ibnu ‘Arabi. Syeikh Abu Taiyib al-Makki dan lain-lain, bahawa “niat itu rahsia daripada segala rahsia dan tempatnya pada sirrul khafi”. Manakala Muqaranah Tauzi‘iyah menurut sufi, Megat Sati al-Asyi memulakan dengan katanya, “…maka niat yang dimuqaranahkannya itu, iaitu, “Ku sembahyang akan fardhu Zohor atau Asar”, atau barang sebagainya”. Maka sebenar-benarnya yang mengatakan “Aku” itu, iaitu yang sebenar-benar dirinya yang martabat ahadil jam‘i. Dan ta‘arrudh itu, iaitu yang sebenar-benar dirinya pada martabat wahdatit tafshil. Megat Sati al-Asyi dengan tegas menolak muqaranah tauzi‘iyah tersebut, kata beliau, “Maka muqaranah inilah muqaranah segala Muhammadin zindik hululiyah, lagi ittihadiyah, sekali-kali tiada diterima oleh Allah sembahyangnya dan segala amalnya…” Setelah menghuraikan perkara fana’fillah, baqa’billah dan mahwu, Megat Sati al-Asyi meneruskan perbicaraannya tentang zikir ahlillah pada segala sufi yang fana‘fillah dan baqa’billah, dimulai dengan katanya, “Ketahui olehmu bahawasanya segala zikir ahlis sufi itu dihimpunkan atas lima perkara: Pertama : zikir lisan al-jasad Kedua : zikir lisan al-qalbi Ketiga : zikir lisan ar-ruh Keempat : zikir lisan al-asrar Kelima : zikir lisan az-zat dan lisan al-hal”. Kelima-lima zikir tersebut juga dijelaskan dengan panjang. Setelah itu sebagai penutup, beliau membuat ringkasan dari perkara muqaranah niat menurut ilmu fiqh yang merujuk kepada beberapa kitab mazhab Syafie, di antaranya Nihayatul Muhtaj karya Syeikh Ramli. Kitab yang tinggi nilai keilmuan sufiah ini tidak dinyatakan tahun selesai penulisannya. Oleh itu, sukar untuk penulis mengetahui tahun kehidupan beliau. Walau bagaimanapun disebabkan beliau adalah murid kepada Syeikh Nuruddin ar-Raniri, maka diandaikan bahawa beliau adalah sezaman dengan Syeikh Yusuf Tajul Khalwati dari Makasar. Selain itu, salah sebuah karya Syeikh Yusuf yang ditulis dalam bahasa Arab banyak persamaan huraiannya seperti termaktub dalam Syarabul ‘Arifin karya Megat Sati al-Asyi. Masa kehidupan Syeikh Yusuf Makasar pula adalah tahun 1629M-1699M. Selain itu, dibandingkan juga dengan Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri yang wafat 1693M. Perbandingan tahun-tahun hidup dan wafat kedua-dua ulama tersebut kerana mereka adalah murid Syeikh Nuruddin ar-Raniri, sedangkan Megat Sati al-Asyi juga murid ulama yang berasal dari India itu. Oleh itu, tahun kehidupan beliau diandaikan tidak jauh beza dengan kedua-dua ulama tersebut. Mengenai murid dan keturunan beliau, tidak dapat penulis bicarakan kerana ketiadaan data yang lengkap. Syarat mempelajari tasauf adalah banyak. Antaranya: * Hendaklah mengerjakan ibadat yang zahir. * Hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah. Kitab-kitab rujukan: * Minhajul ‘Abidin * ‘Ainul ‘Ilmi atau Munjiyat yang termaktub dalam Ihya’ Ulumiddin. sumber

Tinggalkan komentar »

Hukum Merokok

Hukum merokok

A. Haram

Menurut Syeh Abd. Aziz bin Abdillah bin Baz hukum merokok itu haram karena bisa membahayakan kesehatan. Diterangkan dalam kitab Hukmu Syurbu ad-Dukhon Wa Imamati Man Juz 1 Hal.1- 3.

فقد دلت الأدلة الشرعية على أن شرب الدخان من الأمور المحرمة شرعا لما اشتمل عليه من الأضرار ، قال تعالى :

{ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } فهي من الخبائث المحرمة ، ويؤدي شربها إلى أمراض متعددة تؤدي إلى الموت ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ، فالضرر بالجسم أو الإضرار بالغير منهي عنه، فشربه وبيعه حرام. كتاب حكم شرب الدخان وامامة من جز 1 ص 1-3

Menurut Imam Al Bajuri merokok juga haram jika membelinya dengan uang jatah nafaqoh keluarga. Dalam kitab al-Bajuri Juz 1 Hal. 343.

….. وقد تعتريه الحرمة اذا كان يشتريه بما يحتاجه نفقة عياله او تيقن ضرره. كتاب البجوري جز 1 ص : 343

B. Makruh

Menurut qoul mu’tamad, seperti pendapat imam Al Bajuri, hukum merokok itu makruh. Dalam kitab Irsyad al-Ihwan: Fi Bayani Ahkami Syurbi al-Qohwah Wa al-Dukhon Hal. 37-38.

(المعتمد انه) اي شرب الدخان (مكروه كما يقول الباجور الافقه) من كتاب البيوع من حاشية على شرح الغاية, وعبارته بعد ذكر القول بالحرمة وهذا ضعيف وكذا القول بانه مباح والمعتمد انه مكروه.

( ارشاد الاخوان: في بيان احكام شرب القهوة والدخان. ص: 38 – 37 )

C. Mubah

Menurut Syeh Ali al-Ajhuri merokok dihukumi sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Diterangkan di dalam kitab Takmilah Hasyiah Rod al-Muhtar Juz Juz 27 Hal. 226.

وَلِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ عَلِيٍّ الْأُجْهُورِيِّ الْمَالِكِيِّ رِسَالَةٌ فِي حِلِّهِ نَقَلَ فِيهَا أَنَّهُ أَفْتَى بِحِلِّهِ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ .قُلْت : وَأَلَّفَ فِي حِلِّهِ أَيْضًا سَيِّدُنَا الْعَارِفُ عَبْدُ الْغَنِيِّ النَّابْلُسِيُّ رِسَالَةً سَمَّاهَا( الصُّلْحُ بَيْنَ الْإِخْوَانِ فِي إبَاحَةِ شُرْبِ الدُّخَانِ )وَتَعَرَّضَ لَهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ تَآلِيفِهِ الْحِسَانِ ، وَأَقَامَ الطَّامَّةَ الْكُبْرَى عَلَى الْقَائِلِ بِالْحُرْمَةِ أَوْ بِالْكَرَاهَةِ فَإِنَّهُمَا حُكْمَانِ شَرْعِيَّانِ لَا بُدَّ لَهُمَا مِنْ دَلِيلٍ وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ إسْكَارُهُ وَلَا تَفْتِيرُهُ وَلَا إضْرَارُهُ ، بَلْ ثَبَتَ لَهُ مَنَافِعُ ، فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَاعِدَةِ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ وَأَنَّ فَرْضَ إضْرَارِهِ لِلْبَعْضِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَحْرِيمُهُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ، فَإِنَّ الْعَسَلَ يَضُرُّ بِأَصْحَابِ الصَّفْرَاءِ الْغَالِبَةِ وَرُبَّمَا أَمْرَضَهُمْ مَعَ أَنَّهُ شِفَاءٌ بِالنَّصِّ الْقَطْعِيِّ

( تكملة حاشية ردالمختار جز 27 ص 226 )

D. Wajib

Menurut qoul imam Al Bajuri, hukum merokok itu bisa wajib apabila akan terjadi bahaya jika meninggalkannya dan atau kalau dengan meninggalkan rokok bisa meninggalkan perkara yang wajib. Hal ini diterangkan dalam kitab al-Bajuri Juz 1 Hal. 343.

……بل قد يعتريه الوجوب كما يعلم الضرر بتركه ( كتاب البجوري جز 1 ص : 343 )

pesantren luhur

4 Komentar »

budidaya tanaman padi

BUDIDAYA TANAMAN PADI

Oleh :

ALFIYAN ARIF (0910480184)

JENIS TANAMAN

Klasifikasi tanaman padi (Oryza sativa) adalah sebagai berikut:

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiospermae

Kelas : Monotyledonae

Family : Gramineae (Poaceae)

Genus : Oryza

Spesies : Oryza spp.

Terdapat 25 spesies Oryza, yang dikenal adalah O. sativa dengan dua subspecies yaitu Indica (padi bulu) yang ditanam di Indonesia dan Sinica (padi cere). Padi dibedakan dalam dua tipe yaitu padi kering (gogo) yang ditanam di dataran tinggi dan padi sawah di dataran rendah yang memerlukan penggenangan. Varitas unggul nasional berasal dari Bogor: Pelita I/1, Pelita I/2, Adil dan Makmur (dataran tinggi), Gemar, Gati, GH 19, GH 34 dan GH 120 (dataran rendah).Varitas unggul introduksi dari International Rice Research Institute (IRRI) Filipina adalah jenis IR atau PB yaitu IR 22, IR 14, IR 46 dan IR 54 (dataran rendah); PB32, PB 34, PB 36 dan PB 48 (dataran rendah).

SYARAT PERTUMBUHAN
Iklim

1. Tumbuh di daerah tropis/subtropis pada 45 derajat LU sampai 45 derajat LS dengan cuaca panas dan kelembaban tinggi dengan musim hujan 4 bulan.

2. Rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 mm/bulan atau 1500-2000 mm/tahun. Padi dapat ditanam di musim kemarau atau hujan. Pada musim

kemarau produksi meningkat asalkan air irigasi selalu tersedia. Di musim hujan, walaupun air melimpah prduksi dapat menurun karena penyerbukan kurang intensif.

3. Di dataran rendah padi memerlukan ketinggian 0-650 m dpl dengan temperature 22-27 derajat C sedangkan di dataran tinggi 650-1.500 m dpl dengan temperature 19-23 derajat C.

4. Tanaman padi memerlukan penyinaram matahari penuh tanpa naungan.

5. Angin berpengaruh pada penyerbukan dan pembuahan tetapi jika terlalu kencang akan merobohkan tanaman.
Media Tanam

1. Padi sawah ditanam di tanah berlempung yang berat atau tanah yang memiliki lapisan keras 30 cm di bawah permukaan tanah.

2. Menghendaki tanah lumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm.

3. Keasaman tanah antara pH 4,0-7,0. Pada padi sawah, penggenangan akan mengubah pH tanam menjadi netral (7,0). Pada prinsipnya tanah berkapur dengan pH 8,1-8,2 tidak merusak tanaman padi.Karena mengalami penggenangan, tanah sawah memiliki lapisan reduksi yang tidak mengandung oksigen dan pH tanah sawah biasanya mendekati netral.Untuk mendapatkan tanah sawah yang memenuhi syarat diperlukan pengolahan tanah yang khusus.
Ketinggian Tempat

Padi (Oryza sativa) merupakan tanaman semusim yang sangat bermanfaat diIndonesia karena menjadi bahan makanan pokok.Tanaman ini dapat tumbuh pada daerah mulai dari daratan rendah sampai daratan tinggi.Bila didataran tinggi kita mengenal padi gogo,maka didataran rendah kita mengenalnya dengan padi sawah.Umumnya padi dapat dibudidayakan sampai pada ketinggian 1.200 m dpl.
PEDOMAN BUDIDAYA
Pembibitan

Gambar 1. Benih tanaman padi

Persyaratan Benih

Syarat benih yang baik:

a) Tidak mengandung gabah hampa, potongan jerami, kerikil, tanah dan hama gudang.

b) Warna gabah sesuai aslinya dan cerah.

c) Bentuk gabah tidak berubah dan sesuai aslinya.

d) Daya perkecambahan 80%.

Penyiapan Benih

Benih dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan.

Teknik Penyemaian Benih

Untuk satu hektar padi sawah diperlukan 25-40 kg benih tergantung pada jenis padinya. Lahan persemaian dipersiapkan 50 hari sebelum semai. Luas persemaian kira-kira 1/20 dari areal sawah yang akan ditanami. Lahan persemaian dibajak dan digaru kemudian dibuat bedengan sepanjang 500-600 cm, lebar 120 cm dan tinggi 20 cm. Sebelum penyemaian, taburi pupuk urea dan SP-36 masing-masing 10 gram/meter persegi. Benih disemai dengan kerapatan 75 gram/meter persegi.

Pemeliharaan Pembibitan/Penyemaian

Persemaian diairi dengan berangsur sampai setinggi 5 cm. Semprotkan pestisida pada hari ke 7 dan taburi pupuk urea 10 gram/meter persegi pada hari ke 10.

Pemindahan benih

Bibit yang siap dipindahtanamkan ke sawah berumur 25-40 hari, berdaun 5-7

helai, batang bawah besar dan kuat, pertumbuhan seragam, tidak terserang

hama dan penyakit.
Pengolahan Media Tanam

Gambar 2. Pembajakan Sawah

a) Bersihkan saluran air dan sawah dari jerami dan rumput liar.

b) Perbaiki pematang serta cangkul sudut petak sawah yang sukar dikerjakan dengan bajak.

c) Bajak sawah untuk membalik tanah dan memasukkan bahan organik yang ada di permukaan. Pembajakan pertama dilakukan pada awal musim

tanam dan dibiarkan 2-3 hari setelah itu dilakukan pembajakan ke dua yang disusul oleh pembajakan ketiga 3-5 hari menjelang tanam.

d) Ratakan permukaan tanah sawah, dan hancurkan gumpalan tanah engan cara menggaru.

e) Penggenangan lahan yang akan digunakan untuk budidaya memilki fungsi selain untuk membasahi lahan,juga untuk mengetahui apakah permukaan tanah sudah rata atau belum rata.

f) Lereng yang curam dibuat teras memanjang dengan petak-petak yang dibatasi oleh pematang agar permukaan tanah merata.
Teknik Penanaman

Pola Tanam

Pada areal beririgasi, lahan dapat ditanami padi 3 x setahun, tetapi pada sawah tadah hujan harus dilakukan pergiliran tanaman dengan palawija.Pergiliran tanaman ini juga dilakukan pada lahan beririgasi, biasanya setelah satu tahun menanam padi. Untuk meningkatkan produktivitas lahan,seringkali dilakukan tumpang sari dengan tanaman semusim lainnya,misalnya padi gogo dengan jagung atau padi gogo di antara ubi kayu dan

kacang tanah.Pada pertanaman padi sawah, tanaman tumpang sari ditanam di pematang sawah, biasanya berupa kacangkacangan.

Penanaman Padi

Bibit ditanam dalam larikan dengan jarak tanam 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, 22 x 22 cm atau 30 x 20 cm tergantung pada varitas padi, kesuburan tanah dan musim. Padi dengan jumlah anakan yang banyak memerlukan jarak tanam yang lebih lebar. Pada tanah subur jarak tanam lebih lebar. Jarak tanam di daerah pegunungan lebih rapat karena bibit tumbuh lebih lambat. 2-3 batang bibit ditanam pada kedalaman 3-4 cm.
Pemeliharaan Tanaman
Penjarangan dan Penyulaman Padi

Penyulaman tanaman yang mati dilakukan paling lama 14 hari setelah tanam. Bibit sulaman harus dari jenis yang sama yang merupakan bibit cadangan pada persemaian bibit.Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lahan dan menghindari timbulnya penyakit pada tanaman padi.
Penyiangan Padi

Penyiangan dilakukan dengan mencabut rumput-rumput yang dikerjakan sekaligus dengan menggemburkan tanah. Penyiangan dilakukan dua kali yaitu pada saat berumur 3 dan 6 minggu dengan menggunakan landak (alat penyiang mekanis yang berfungsi dengan cara didorong) atau cangkul kecil.Hal ini bertujuan untuk menghindari tanaman pengganggu yang dapat menyebabkan kompetisi dengan tanaman utama(padi) terhadap unsur hara,air,cahaya dll.
Pengairan Padi

Gambar 3.Irigasi

Syarat penggunaan air di sawah:

a) Air dengan aliran air tidak deras dan bila mengandung lumpur dan kotoran ,maka hal ini juga dapat menguntungkan karena biasanya air yang berlumpur banyak mengandung unsur hara.

b) Air harus bisa menggenangi sawah dengan merata,maka dari itu air dibutuhkan dalam jumlah yang banyak.

c) Lubang pemasukkan dan pembuangan air letaknya berseberangan agar air merata di seluruh lahan.

d) Air tidak tercemar bahan kimia berbahaya dan juga sampah-sampah rumah tangga terutama plastik.

e) Genangan air harus pada ketinggian yang telah ditentukan.Setelah tanam, sawah dikeringkan 2-3 hari kemudian diairi kembali sedikit demi sedikit. Sejak padi berumur 8 hari genangan air mencapai 5 cm.

Pada waktu padi berumur 8-45 hari kedalaman air ditingkatkan menjadi 10 sampai dengan 20 cm. Pada waktu padi mulai berbulir, penggenangan sudah mencapai 20-25 cm, pada waktu padi menguning ketinggian air dikurangi sedikit-demi sedikit.
Pemupukan Padi

Gambar 4.Pemupukan Tanaman Padi

Pupuk Hayati MiG-6 Plus sebanyak 6 liter/ha per musim dengan aplikasi 2 liter diberikan 3 hari sebelum tanam dengan cara disemprot secara merata pada lahan yang airnya macak-macak kemudian aplikasi selanjutnya pada saat umur padi 30 hari dan pada saat keluar malai masing-masing 2 liter / ha. Pupuk anorganik yang dianjurkan Urea=200 kg/ha, TSP=50-75 kg/ha dan KCl=100 kg/ha. Pupuk Urea diberikan 2 kali, yaitu pada 3-4 minggu, 6-8 minggu setelah tanam. Urea disebarkan dan diinjak agar terbenam. Pupuk TSP diberikan satu hari sebelum tanam dengan cara disebarkan dan

dibenamkan. Pupuk KCl diberikan 2 kali yaitu pada saat tanam dan saat menjelang keluar malai.
Peranan N,P dan K pada Padi

Ketiga unsur ini mempunyai peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman, dimana ketiga unsur ini saling berinteraksi satu sama lain dalam menunjang pertumbuhan tanaman, unsur nitrogen dapat diperoleh dari pupuk Urea dan ZA. unsur P dari pupuk TSP/SP-36, sedangkan K dalam KCI dan ZK.

Peranan Nitrogen

Unsur N adalah merupakan unsur yang cepat kelihatan pengaruhnya terhadap tanaman. Peran utama unsur ini adalah :

Merangsang pertumbuhan vegetatif (batang dan daun).
Meningkatkan jumlah anakan
Meningkatkan jumlah bulir/ rumpun

Kurang unsur N menyebabkan:

Pertumbuhannya kerdil
Daun tampak kekuning-kuningan
Sistem perakaran terbatas

Kelebihan unsur N menyebabkan tanaman:

Pertumbuhan vegetatif memanjang (lambat panen)
Mudah rebah
Menurunkan kualitas bulir.
Respon terhadap serangan hama/ penyakit.

Peranan Posfor

Secara detail fungsi posfor dalam pertumbuhan tanaman sukar di utarakan, namun demikian fungsi-fungsi utama posfor dalam pertumbuhan tanaman adalah sebagai berikut :

Memacu terbentuknya bunga, bulir pada malai
Menurunkan aborsitas
Perkembangan akar halus dan akar rambut
Memperkuat jerami sehingga tidak mudah rebah
Memperbaiki kualitas gabah

Kekurangan posfor menyebabkan tanaman

Pertumbuhan kerdil
Jumlah anakan sedikit w
Daun meruncing berwarna hijau gelap

Peranan Kalium

Kalium merupakan satu-satunya kation monovalen yang esensial bagi tanaman.Peranan utama kalium dalam tanaman ialah sebagai aktivator berbagai enzim.Dengan adanya kalium yang tersedia dalam tanah menyebabkan:

Ketegaran tanaman terjamin
Merangsang pertumbuhan akar
Tanaman lebih tahan terhadap hama dan penyakit
Memperbaiki kualitas bulir
Dapat mengurangi pengaruh kematangan yang dipercepat oleh posfor
Mampu mengatasi kekurangan air pada tingkat tertentu

Kekurangan Kalium menyebabkan :

Pertumbuhan kerdil
Daun kelihatan kering dan terbakar pada sisi-sisinya.
Menghambat pembentukan hidrat arang pada biji.
Permukaan daun memperlihatkan gejala klorotik yang tidak merata
Munculnya bercak coklat mirip gejala penyakit pada bagian yang berwarna hijau gelap.

Kelebihan kalium dapat menyebabkan daun cepat menua sebagai akibat kadar magnesium daun dapat menurun, kadang-kadang menjadi tingkat terendah sehingga aktifitas fotosintesa terganggu.
Pentingnya Pemupukan Secara Berimbang

Pemupukan secara berimbang utamanya keseimbangan antara Urea, SP – 36/TSP dan KCI yang harus diberikan tergantung pada keadaan tanah. Unsur utama yang terkandung dalam pupuk ini bila digunakan secara tepat tidak saja mengendalikan, mengimbangi, mendukung dan saling mengisi satu, sama lain diantara ketiga. jenis pupuk ini, akan tetapi juga dengan unsur-unsur lainnya. Hal ini sangat penting karena ada keterkaitan ekonomi dan efektivitan pemupukan.Pupuk yang diberikan merupakan tambahan bagi unsur yang sudah ada dalam tanah, sehingga jumlah nitrogen, posfor dan kalium yang tersedia bagi tanaman berada dalam perbandingan yang tepat.

Pada waktu bersamaan ketersediaan unsur penting (esensial) lainnya juga harus dalam keadaan optimal. Sebagai contoh apabila pemupukan padi hanya dipupuk dengan urea saja, kelihatannya sangat cepat dan rimbun akan tetapi sangat lemah sehingga mudah rebate dan tidak tahan, terhadap serangan hama dan penyakit. Demikian pula sebaliknya apabila hanya dipupuk TSP/SP-36 atau KCI saja pupuk ini tidak akan berpengaruh optimal terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman. Pada prinsipnya keseimbangan hara atau kesuburan secara menyeluruh harus sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman yang lebat dan normal.
Waktu Pemberian Pupuk N, P dan K

Waktu pemberian pupuk disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan tanaman dan jenis pupuk yang akan menjamin untuk optimalnya penyerapan unsur pupuk

tersebut oleh tanaman. Pemberian pupuk TSP / SP-36 umumnya diberikan bersamaan tanam, sedangkan Urea diberikan dua kali yaitu ½ dosis saat tanam(satu minggu setelah tanam) ½ dosis 35 hari setelah tanam (saat tanaman aktif). Pemberian pupuk KCL, pads prinsipnya pemberian lebih sedikit tetapi lebih sering, itu lebih baik, dibandingkan dengan pemberian dalam jumlah banyak tapi diberikan sekaligus.

Untuk menjamin efektifnya penyerapan unsur hara dari pupuk KCL, maka pemberiannya disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan tanaman padi yaitu 1/3 dosis 1 minggu setelah tanam, 1/3 dosis 35 hari setelah tanam (saat anakan aktif) dan 1/3 dosis 55 hari setelah tanam saat primordia).
Cara Aplikasi Pupuk

Pemupukan dilakukan secara manual dengan sebar atau hambur merata pada areal tanaman.Untuk aplikasi pupuk urea dan KCL pada waktu yang bersamaan dapat dicampur secara merata sebelum diaplikasikan dan setelah dicampur harus segera ditabur, tidak boleh disimpan terlalu lama karena dikhawatirkan dapat terkontaminasi senyawa lain yang tidak diinginkan.

Selain ditebarkan atau dihamburkan,bisa juga dengan penyemprotan.Namun bila disemprotkan,petani harus mengganti dengan pupuk cair dan penyediaan alat semprot yang tentunya menambah lagi ongkos produksi.
Penyemprotan Pestisida

Gambar 5.Penyemprotan Pestisida

Penyemprotan pestisida dilakukan 1-2 minggu sekali tergantung dari intensitas serangan.Semakin banyak intensitas serangan hama maupun penyakit,semakin intens juga pengaplikasian pestisidanya.Pestisida sangat beragam,namun yang dianjurkan adalah pestisida yang ramah lingkungan dan memperhatikan aspek ekologi.

Untuk pestisida pada tanaman padi,terutama yang ditargetkan pada musuh utama padi yakni wereng coklat,akan dibahas pada sub bab Pengendalian Hama Terpadu Wereng Coklat.
HAMA DAN PENYAKIT
Hama

Gambar 6.Hama Wereng

Wereng coklat(Nilaparvata lugens Stal) tergolong dalam ordo Homoptera famili Delphacidae. Seluruh tubuhnya berwarna coklat kekuningan sampai coklat tua, berbintik coklat gelap pada pertemuan sayap depannya. Panjang badan serangga jantan rata-rata 2-3 mm dan serangga betina 3-4 mm. Inang utama wereng coklat adalah tanaman padi.Telur wereng coklat berwarna putih, berbentuk seperti buah pisang, berukuran 1,30 mm x 0,33 mm dan biasanya diletakkan berkelompok di dalam jaringan pelepahdaun tanaman padi. Namun telur wereng coklat kadang-kadang dapat ditemukan pada helai daun. Telur menetas setelah 7-10 hari.Wereng coklat yang baru menetas sebelum menjadi dewasa melewati 5 tahap pertumbuhan nimfa (instar) yang dibedakan menurut ukuran tubuh dan bentuk bakal sayapnya. Serangga muda itu disebut nimfa.

Periode nimfa berkisar antara 12-15 hari. Hal penting yang perlu diperhatikan yaitu periode telur lebih dari separuh periode nimfa. Oleh karena telur wereng coklat diletakkan dalam jaringan pelepah daun, maka telur tidak dipengaruhi oleh aplikasi insektisida.

Menurut ukuran sayapnya wereng coklat dewasa terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk bersayap panjang (makroptera) dan bentuk bersayap pendek (Brakhiptera). Pemunculan kedua bentuk tersebut antara lain dipengaruhi oleh kepadatan populasi.

Bentuk makroptera dapat terbang sehingga merupakan bagian populasi yang berfungsi untuk menemukan tempat hidup baru. Perpindahan wereng coklat jarak jauh dapat terjadi dengan bantuan angin.

Beberapa hari setelah kawin wereng coklat betina mulai bertelur, puluhan butir telur sehari. Selama hidupnya, seekor wereng coklat betina di Laboratorium dapat menghasilkan telur sampai 1000 butir. Tetapi karena adanya pengaruh lingkungan, kemampuan bertelur di lapangan hanya mencapai 100-600 butir. Lama hidup makroptera migran kurang dari 5 hari dan masa hidup Brakhiptera betina berkisar antara 5-9 hari. Di daerah tropis, satu generasi wereng coklat berlangsung sekitar satu bulan.
Dinamika Populasi

Populasi wereng coklat yang berkembang di sawah dimulai oleh wereng coklat migran pada awal fase pembentukan anakan padi. Setelah menetap, wereng coklat berkembangbiak secara eksponential untuk satu atau dua generasi pada tanaman padi vase vegetatif, tergantung pada saat imigrasinya. Apabila imigrasi terjadi pada umur 2 atau 3 minggu setelah tanam, maka wereng coklat dapat berkembang biak

sebanyak dua generasi. Puncak populasi nimfa generasi pertama (G1) dan kedua (G2) berturut-turut muncul pada umur 5-6 minggu setelah tanam dan 10-11 minggu setelah tanam. Apabila imigrasi terjadi setelah tanaman berumur 5-6 minggu setelah tanam, puncak generasi nimfa hanya dijumpai satu kali, yaitu pada umur 9-10 minggu setelah tanam. Pada keadaan lain kepadatan populasi tertinggi terjadi pada fase pembungaan tanaman padi yaitu pada umur 9-11 minggu setelah tanam.Apabila kepadatan populasi mencapai 300-500 ekor per rumpun, tanaman akan segera mati kering (hopperburn). Kecenderungan umum dinamika populasi wereng coklat selama satu musim tanam Wereng coklat dewasa yang muncul pada saat tanaman berumur 7 minggu setelah

tanam umumnya berbentuk brakhiptera. Pada tanaman fase generatif wereng coklat yang muncul umumnya berbentuk makroptera yang kemudian pindah dari pertanaman tersebut. Akibatnya populasi wereng coklat pada tiap rumpun berkurang dengan cepat selama fase pemasakan tanaman padi.
Musuh Alami

Di daerah tropis, peranan musuh alami dalam mengendalikan populasi wereng coklat sangat besar. Diantaranya musuh alami tes adalah predator Lycosa sp yang setiap hari mampu memangsa 10-20 ekor wereng coklat dewasa atau 15-20 nimfa

sehingga dianggap sebagai predator utama wereng coklat. Mikrovelia dauglasi yang banyak terdapat pada permukaan air sawah, memangsa nimfa yang jatuh dari tanaman. Kepik Cyrtorhinus lividipennis merupakan predator utama yang memangsa telur dan nimfa. Selain itu terdapat beberapa parasit yaitu

antara lain kelompok Mymaridae ,Trichogrammatidae ,Dryinidae , dan Elenchidae.
Kerusakan

Serangga dewasa dan nimfa biasanya menetap di bagian pangkal tanaman padi dan mengisap pelepah daun. Wereng coklat menusukkan stiletnya ke dalam ikata pembuluh vaskuler tanaman inang dan mengisap cairan tanaman dari jaringan floem. Nimfa instar ke empat dan kelima menghisap cairan tanaman lebih banyak daripada instar pertama, kedua dan ketiga. Wereng coklat betina mengisap cairan lebih banyak daripada yang jantan. Kerusakan khas akibat isapan wereng coklat adalah kering bagaikan terbakar yang dikenal dengan Hopperburn. Gejala awal yang timbul adalah menguningnya helaian daun yang paling tua dan makin banyaknya jamur jelaga karena banyaknya embun madu yang dikeluarkan wereng coklat.Perubahan warna berlangsung terus meliputi semua bagian tanaman, dan akhirnya

seluruh tanaman mengering berwarna coklat.Hopperburn biasanya terjadi pada fase setelah pembentukan malai. Kehilangan hasil akibat serangan wereng coklat berkisar antara 10-90 persen, tergantung pada tingkat kerusakan tanaman yang terserang.
Penyakit yang ditularkan oleh Wereng Coklat

Wereng coklat dapat menularkan dua macam penyakit virus padi, yaitu Penyakit Kerdil Rumput (Grassy Stunt) dan Kerdil Hampa (Ragged Stunt). Penyakit virus ini terutama penyakit kerdil rumput, biasanya terjadi secara epidemik setelah eksploitasi wereng coklat.Tanaman padi yang terserang penyakit kerdil rumput pertumbuhannya sangat terhambat, sehingga menjadi kerdil dan mempunyai anakan banyak. Daunnya menjadi sempit, pendek, berwarna kuning pucak dan berbintik-bintik coklat tua.Serangan virus kerdil hampa menyababkan tanaman menjadi agak kerdil, daun hijau tua, terpilin, pendek, kaku, sobek-sobek, berpuru, anakan bercabang dan malainya tidak muncul serta hampa.Kedual penyakit virus diatas bersifat persisten. Penularan melalui telur (transovarial) atau keturunan wereng coklat tidak terjadi. Hubungan antara vektor (wereng coklat)

dan virus.
Pengendalian Hama Terpadu Wereng Coklat

Khusus dalam pengendalian hama wereng coklat dan penyakit-penyakit virus yang ditularkan, akan dilaksanakan empat cara pengendalian utama yaitu pengaturan pola tanam, penanaman varietas unggul tahan wereng (VUTW), eradikasi

dan sanitasi, dan penggunaan Insektisida secara bijaksana. Keempat cara terdapat harus dipadukan dalam suatu kesatuan program yang dilaksanakan secara mantap, menyeluruh dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan sistem pengendalian terpadu tersebut, diperlukan berbagai langkah-langkah terkoordinasi antara berbagai instansi yang bersangkutan.
Pengaturan Pola Tanam

Cara-cara pengaturan pola tanam yang dapat diterapkan dalam pengendalian hama

wereng coklat dan penyakit virus yang ditularkannya adalah tanam serentak,

pergiliran tanaman, dan pergiliran varietas tahan.

Tanam Serempak

Dengan tanam serentak diharapkan tidak terjadi tumpang tindih generasi hama

sehingga populasi wereng coklat tidak mempunyai kemampuan untuk

berkembangbiak, terus menerus, memudahkan pengamatan dan apabila diperlukan

memudahkan penentuan saat aplikasi insektisida dan lebih menjamin efektivitas

aplikasi insektisida. Dengan demikian aplikasi insektisida tidak perlu diulang-ulang.

Tanam serentak dapat membantu memutuskan tersedianya makanan hama karena

adanya periode tidak ada tanaman (Bera) pada saat pengolahan tanah diantaranya

dia periode tanam, sehingga populasi wereng coklat dapat ditekan.

Tanam serentak hendaknya dilakukan pada areal yang cukup luas sekurangkurangnya

meliputi satu petak tersier atau wilkel dengan selisih waktu tanam paling lama dua minggu dan selisih waktu panen paling lama empat minggu. Untuk itu

varietas padi yang ditanam harus yang berumur relatif sama.

Cara ini perlu ditunjang dengan ketersediaan tenaga kerja yang cukup pada saat

pengolahan tanah dan panen, pengaturan air yang ketat dan dipatuhi oleh petani,

serta pengaturan kebijaksanaan harga pada saat panen serentak.

Pergiliran Tanaman

Hama wereng coklat tidak mempunyai inang lain selain padi. Penanaman monokultur

padi secara terus menerus menyebabkan tersedianya tanaman inang sepanjang

tahun yang memungkinkan berkembangnya populasi wereng coklat. Oleh karena itu,

usaha untuk memutus ketersediaan makanan mutlak diperlukan. Usaha tersebut

antara lain dengan cara menerapkan pergiliran tanaman, yaitu sekurang-kurangnya

satu kali menanam non padi atau dibiarkan bera selama satu sampai dua bulan

setiap tahun.

Pergiliran Varietas Tahan

Bagi daerah-daearah berpola tanam padi sepanjang tahun karena berbagai alasan

seperti drainase, sosial ekonomi, dan lain-lain, hendaknya dilakukan pergiliran

varietas tahan untuk menekan dan menghambat perkembangan biotipe baru.

Varietas yang digilir harus dari kelompok varietas yang memiliki gen tahan (tetua

tahan)

Cara ini perlu ditunjang dengan pengelolaan penyediaan benih yang terprogram

denga baik untuk menjamin ketepatan jenis, mutu, jumlah, waktu, tempat dan

harga, oleh karena itu, perusahaan-perusahaan benih, penangkar-penangkar benih

dan ikatan penangkar benih harus benar-benar memahami akan pentingnya

penyediaan benih dalam usaha pengendalian hama terpadu wereng coklat.
Penanaman Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW)

Di daerah tropis, penanaman varietas tahan mempunyai peranan yang penting

dalam pengendalian hama wereng coklat. Namun demikian, pengendalian wereng

dengan mengandalkan pada penanaman varietas tahan masih mengandung resiko,

karena ketahanan genetik varietas tahan dapat dipatahkan oleh adanya

perkembangan biotipe wereng coklat. Oleh karena itu wereng coklat memiliki potensi reproduksi yang tinggi, siklus hidup yang pendek dan sifat monophagus, maka akan

mendorong terjadinya biotipe yang lebih ganas (biotipe virulen) terhadap varietas

tahan monogenik yang ditanam secara monokultur terus menerus. Dengan

demikian, berarti daya tahan varietas tergantung sepenuhnya pada perkembangan

biotipe virulen.

Di Indonesia penanaman varietas tahan dilakukan secara meluas guna

menanggulangi masalah wereng coklat. Varietas tahan dapat digunakan tanpa

penambahan masukan oleh petani, serta dapat digabungkan dengan cara

pengendalian biologi misalnya pemanfaatan musuh-musuh alami (predator dan

parasitoid). Agar penggunaan varietas tahan dapat tahan lama dan efektif

penggunaannya perlu diintegrasikan dengan komponen pengendalian yang lain,

seperti pengaturan pola tanam, pergiliran varietas, sistem pengamatan yang intensif

dan penggunaan insektisida secara intensif.

Beberapa pendekatan praktis di lapangan yang disarankan agar penggunaan varietas

tahan dipertahankan selama mungkin adalah mencegah penanaman varietas tahan

monogenik secara monokultur terus menerus, menganjurkan pergiliran varietas

thana, dan menanam varietas-varietas yang telah menunjukkan ketahanan cukup

lama di lapang (misalnya PB36).

Pemilihan suatu varietas tahan yang dianjurkan tergantung terutama pada biotipe

wereng coklat yang menyerang, potensi produksi, mutu dan selera setempat

terhadap varietas yang dipilih, dengan tetap memperhatikan saran tersebut diatas.

Varietas-varietas yang dicantumkan di dalam tabel tersebut baru sebagian saja dari

varietas padi yang tersedia. Apabila di suatu daerah tersedia varietas lain yang

terbukti tahan terhadap wereng coklat biotipe setempat, maka varietas tersebut

dapat digunakan untuk melengkapi rekomendasi.
Eradikasi dan Sanitasi

Eradikasi dan sanitasi dilakukan dengan tujuan menghilangkan sumber serangan.Pada daerah serangan wereng coklat yang bukan merupakan daerah serangan virus kerdil rumput dan kerdil hampa, eradikasi dan atau sanitasi dilakukan pada tanaman padi yang puso (intensitas serangannya > = 85%). Pada daerah serangan berat,eradikasi hendaknya diikuti dengan pemberaan lahan selama satu sampai dua bulan atau penanaman tanaman non padi.Pada daerah serangan hama wereng coklat yang juga merupakan daerah serangan virus maka eradikasi dan sanitasi dilakukan pada tanaman terserang sebagai berikut:

a) sanitasi atau eradikasi selektif terhadap pertanaman padi pada stadia vegetatif yang terserang virus dengan intensitas <50% atau terhadap pertanaman padi pada stadia generatif yang terserang virus dengan intensitas =50% atau terhadap pertanaman padi stadia generatif yang terserang virus dengan intensitas >=85%
Penggunaan Insektisida

Pengendalian dengan insektisida dilakukan apabila cara pengendalian lain kurang efektif sehingga populasi hama verada diatas ambang ekonomi.Pemilihan jenis dan cara aplikasi insektisida hendaknya diusahakan sedemikian rupa sehingga usaha pengendalian menjadi efektif, efisien dan aman bagi lingkungan, khususnya terhadap predator hama wereng coklat. Hendaknya dihindarkan pemilihan insektisida yang menimbulkan resurgensi.

Insektisida tidak perlu digunakan pada varietas tahan kecuali kalau ketahanannya patah. Penggunaan pestisida pada varietas rentan hendaknya disesuaikan dengan hasil pengamatan. Aplikasi insektisida seyogyanya dilakukan pada saat populasi wereng coklat dalam stadium nimfa. Hendaknya dihindari aplikasi pestisida pada stadium telur karena telur-telur yang diletakkan pada jaringan tanaman tidak dapat terjangkau oleh insektisida sehingga tetap hidup dan dalam keadaan tekanan musuh alami yang rendah, populasi wereng coklat akan cepat meningkat kembali.Karena wereng coklat tinggal pada bagian pangkal tanaman padi, maka aplikasi insektisida dengan cara penyemprotan harus diarahkan pada bagian pangkal tanaman padi.Jenis insektisida yang dianjurkan dalam pengendalian wereng coklat adalah Applaud 10 WP serta insektisida yang berbahan aktif MIPC (seperti Mipcin 50 WP) dan BPMC (Hopcin 50 EC, Bassa 50 EC, Baycarb 500 EC, Dharmabas 50 EC dan Kiltop 50 EC) Applaud 10 WP adalah insektisida yang dapat mengganggu dan menghambat pertumbuhan hama wereng coklat sehingga gagal dalam proses ganti kulit dan mati 3-7 hari kemudian.

Telur wereng coklat bila terkena langsung insektisida ini tidak dapat menetas,sedang betina bunting yang terkena langsung akan menghasilkan telur yang juga

tidak menetas.Sebaliknya insektisida ini tidak mematikan musuh alami (predator) wereng coklat dan memiliki efek residu yang relatif lama (20-30 hari).Insektisida-insektisida lain yang tersebut diatas adalah dari golongan senyawa Carbamat yang efektif untuk mengendalikan serangga dewasa dan nimfa wereng coklat dan memiliki efek residu kurang lebih 14 hari.Aplikasi insektisida harus diusahakan pada waktu, cara dan dosis yang tepat.Apabila dijumpai populasi wereng coklat di persemaian atau pertanaman muda dengan populasi yang tinggi melebihi kebiasaan terutama di daerah pertanaman varietas rentan, maka dapat diramalkan akan terjadi peningkatan serangan werengcoklat bahkan dapat terjadi eksplosi. Keadaan tersebut bila meliputi areal yang luas dan hasil pengamatan menunjukkan perlu tindakan pengendalian maka perlu tindakan pengendalian secara serentak meliputi seluruh areal tersebut sebelum nimfa generasi pertama mencapai puncak populasinya. Pada keadaan tersebut insektisida yang sesuai digunakan adalah Applaud 10 WP yang mempunyai efek mematikan telur dan nimfa, residu yang lama dan tidak menimbulkan resurgensi.

Pengendalian wereng coklat menggunakan insektisida pada akhir stadium pembungaan, cukup dilakukan oleh petani secara perorangan. Pada saat itu, insektisida yang sesuai digunakan adalah yang dapat mematikan wereng coklat dengan cepat, yaitu insektisida carbamat seperti tersebut diatas. Dalam keadaan ini, wereng coklat tidak mempunyai kemungkinan timbul resurgensi karena tanaman padi telah memasuki stadium pemasakan.

Penyakit

Gambar 7.Penyakit Pada Padi
a) Bercak daun coklat

Penyebab: jamur Helmintosporium oryzae).

Gejala: menyerang pelepah, malai, buah yang baru tumbuh dan bibit yang baru berkecambah. Biji berbercak-bercak coklat tetapi tetap berisi, padi dewasa busuk kering, biji kecambah busuk dan kecambah mati.

Pengendalian: (1) merendam benih di dalam air panas, pemupukan berimbang, menanam padi tahan penyakit ini, menaburkan serbuk air raksa dan bubuk kapur (2:15); (2) dengan insektisida Rabcide 50 WP.
b) Blast

Penyebab: jamur Pyricularia oryzae.

Gejala: menyerang daun, buku pada malai dan ujung tangkai malai. Serangan menyebabakn daun, gelang buku, tangkai malai dan cabang di dekat pangkal malai membusuk. Proses pemasakan makanan terhambat dan butiran padi menjadi hampa. Pengendalian: (1) membakar sisa jerami, menggenangi sawah, menanam varitas unggul Sentani, Cimandirim IR 48, IR 36, pemberian pupuk N di saaat pertengahan fase vegetative dan fase pembentukan bulir; (2) menyemprotkan insektisida Fujiwan 400 EC, Fongorene 50 WP, Kasumin 20 AS atau Rabcide 50 WP.
c) Penyakit garis coklat daun

Penyebab: jamur Cercospora oryzae.

Gejala: menyerang daun dan pelepah.Tampak gari-garis atau bercak-bercak sempit memanjang berwarna coklat sepanjang 2-10 mm. Proses pembungaan dan pengisian biji terhambat.

Pengendalian: (1) menanam padi tahan penyakit ini seperti Citarum, mencelupkan benih ke dalam larutan merkuri; (2) menyemprotkan fungisida Benlate T 20/20 WP atau Delsene MX 200.
d) Busuk pelepah daun

Penyebab: jamur Rhizoctonia sp.

Gejala: menyerang daun dan pelepah daun, gejala terlihat pada tanaman yang telah membentuk anakan dan menyebabkan jumlah dan mutu gabah menurun. Penyakit ini tidak terlalu merugikan secara ekonomi.

Pengendalian: (1) menanam padi tahan penyakit ini; (2) menyemprotkan fungisida pada saat pembentukan anakan seperti Monceren 25 WP dan Validacin 3 AS.
e) Penyakit fusarium

Penyebab: jamur Fusarium moniliforme.

Gejala: menyerang malai dan biji muda, malai dan biji menjadi kecoklatan hingga coklat ulat, daun terkulai, akar membusuk, tanaman padi. Kerusakan yang diderita tidak terlalu parah.

Pengendalian: merenggangkan jarak tanam, mencelupkan benih pada larutan

merkuri.
Gulma

Gulma yang tumbuh di antara tanaman padi adalah rumput-rumputan seperti umput teki (Cytorus rotundus) dan gulma berdaun lebar. Pengendalian dengan cara mekanis (mencabut, menyiangi), jarak tanam yang tepat dan penyemprotan herbisida Basagran 50 ML, Difenex 7G, DMA 6 dll.

PANEN

Gambar 8.Panen Padi
Ciri dan Umur Panen

Padi siap panen: 95 % butir sudah menguning (33-36 hari setelah berbunga), bagian bawah malai masih terdapat sedikit gabah hijau, kadar air gabah 21-26 %, butir hijau rendah.
Cara Panen

Keringkan sawah 7-10 hari sebelum panen, gunakan sabit tajam untuk memotong pangkal batang, simpan hasil panen di suatu wadah atau tempat yang dialasi. Panen dengan menggunakan mesin akan menghemat waktu, dengan alat Reaper binder, panen dapat dilakukan selama 15 jam untuk setiap hektar sedangkan dengan Reaper harvester panen hanya dilakukan selama 6 jam untuk 1 hektar.
Perkiraan Produksi

Dengan penanaman dan pemeliharaan yang intensif, diharapkan produksi mencapai 8-9 ton/ha. Saat ini hasil yang didapat hanya 5-6 ton/ha.
PASCAPANEN

a) Perontokan. Lakukan secepatnya setelah panen, gunakan cara diinjak-injak (±60 jam orang untuk 1 hektar), dihempas/dibanting (± 16 jam orang untuk 1 hektar) dilakukan dua kali di dua tempat terpisah. Dengan menggunakan mesin perontok, waktu dapat dihemat. Perontokan dengan perontok pedal mekanis hanya memerlukan 7,8 jam orang

untuk 1 hektar hasil panen.

b) Pembersihan. Bersihkan gabah dengan cara diayak/ditapi atau dengan blower manual. Kadar kotoran tidak boleh lebih dari 3 %.

c) Jemur gabah selama 3-4 hari selama 3 jam per hari sampai kadar airnya 14 %. Secara tradisional padi dijemur di halaman. Jika menggunakan mesin pengering, kebersihan gabah lebih terjamin daripada dijemur di halaman.

d) Penyimpanan. Gabah dimasukkan ke dalam karung bersih dan jauhkan dari beras karena dapat tertulari hama beras. Gabah siap dibawa ke tempat penggilingan beras (huller).
MANFAAT PADI

Gambar 9.Manfaat Padi

Bagian Yang Digunakan :
Selaput biji, biji, tangkai buah, dan. Selaput biji dijemur sampai kering.

Penyakit Yang Dapat Diobati :
Tidak napsu makan, gangguan pencernaan, beri-beri, kesemutan; Keguguran, demam, diare, gondongan, rematik, keseleo, bisul,; Radang payudara, radang kulit, rambut kotor, keringat berlebihan.

Kegunaan :
Selaput biji (Gu ya) berkhasiat untuk mengatasi:
- lambung dan limpa lemah,
- tidak nafsu makan, gangguan pencernaan, rasa penuh di dada dan
perut,
- beri-beri, serta
- tangan dan kaki rasa kesernutan, baal.

Tangkai buah (merang) berkhasiat untuk mengatasi:
- rambut kotor, dan
- keguguran.

Biji (beras) berkhasiat untuk mengatasi:
- demam,
- diare,
- gondongan,
- rematik, keselco,
- radang payudara, radang kulit, dan
- bisul.

Akar (No tao ken) berkhasiat untuk mengatasi:
- keringat berlebiban, berkeringat spontan, dan
- filariasis.

Cara Pemakaian :
Selaput biji (bekatul) sebanyak 10 – 15 g atau akar 15 – 20 g direbus, lalu airnya diminum. Untuk pemakaian luar, beras digiling halus bersama bahan lain, untuk pemakaian setempat. Merang dibakar,lalu tambahkan air. Campuran ini baik untuk mencuci rambut.

Contoh Pemakaian :
1. Diare
Segenggam beras merah disangrai sampai kuning, lalu digiling halus. Seduh dengan air panas sambil diaduk merata, sampai menjadi kuah kental. Ramuan yang disebut air tajin ini lalu ditambah sedikit garam. Setelah dingin siap untuk diminum. Lakukan 2 – 3 kali sehari.

2. Pencuci rambut
Sebanyak 2 ikat tangkai buah kering (merang) dimasukkan ke dalam panci atau bejana dari tanah liat. Kemudian merang dibakar sampai semuanya hangus menjadi abu. Tambahkan 1 liter air, lalu embunkan di udara terbuka semalaman. Ambil air yang bening untuk keramas. Selesai keramas, bilas dengan air perasan 1 buah jeruk purut yang telah masak dan diencerkan dengan 2 gelas air. Kemudian rambut dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Lakukan 3 kali dalam seminggu.

3. Gondongan :
Ambil sekepal nasi panas, urutkan pada bagian pipi yang bengkak.

4. Rematik :
Sediakan beras merah 1 sendok, lempuyang sepanjang 1/2 jari tangan, dan cabai rawit 3 buah. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih lalu ditumbuk sampai menjadi seperti bubur. Balurkan ke tempat yang sakit.

5. Mematangkan bisul : Untuk bisul yang besar dan keras dikompres dengan bubur nasi.

6. Beri-beri :
Siapkan bekatul beras merah sebanyak 3 sendok makan lalu seduh dengan 100 cc susu sapi sambil diaduk merata. Minum selagi hangat. Lakukan 2 kali sehari.

Komposisi :
Sifat Kimia dan Efek Farmakologis : Akar bersifat hangat dan manis. Selaput biji (kulit ari) bersifat manis, netral, serta masuk meridian limpa dan lambung.

Kandungan Kimia : Biji mengandung karbohidrat, dextrin, arabanoxylan, xylan, phytin, glutelin, enzim (phytase, lypase, diastase), dan vitamin B
DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid Rauf,Syamsuddin. T,Sri Rahayu Sihombing. 2000.Penanan Pupuk NPK Pada Tanaman Padi.Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Koya Barat.Irian Jaya

Anonimous.2009.Padi dan Manfaatnya.http:\\www.Rosehan Anwar Blog.htm

Diakses pada 20 Mei 2010

Rahayu,Teguh.Budidaya Tanaman Padi Dengan Teknologi MiG-6 PLUS BPP.

Salim,Muhammad. 2007. Peranan Saluran Irigasi Bendung Pesayangan Untuk Mencukupi Kebutuhan Tanaman Padi Petak Sawah di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.Universitas Negeri Semarang.Semarang.

4 Komentar »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.239 pengikut lainnya.